Trosa

Företagarna i Trosa kommun ser ett företagsklimat i uppåtgående

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2019 09:14 CEST

10 april offentliggjordes 2018-års Nöjd-Kund-Index (NKI) i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rapport Öppna jämförelser företagsklimat. Mätningen är en viktig del i Trosa kommuns arbete med företagsklimatet eftersom den mäter upplevelsen hos företag som varit i kontakt med kommunens myndighetsutövning. Resultaten för året är de högsta betyg Trosa kommun fått sedan mätningen drog igång.

Rapporten redovisar resultaten från undersökningen Insikt som är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Kommunernas service rankas totalt samt inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Inom varje serviceområde mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef sammanfattar: ”Årets resultat är ett rejält lyft mot föregående år och är rent av det bästa resultat vi haft sedan mätningen drog igång. Det är oerhört glädjande att vi inom de flesta verksamhetsområden når höga betyg inom viktiga områden såsom bemötande, effektivitet och rättssäkerhet. Nu gläds vi åt framgångarna men dyker också djupare ner i de delar som kan förbättras”

Resultat för kategorier med tillräckligt många ärenden för att vara statistiskt säkerställda:
Livsmedelskontroll NKI: 85
Bygglov NKI: 76
Miljö NKI: 75
Serveringstillstånd NKI: 93
Markupplåtelser och brandtillsyn har inte tillräckligt många ärenden för att bedömas.

Det aggregerade totalresultatet landar på NKI: 78,4, vilket placerar Trosa kommun på plats 23 nationellt och plats 1 i Sörmland. Och det under ett år med hög tillväxt och fler ärenden än vanligt!

För mer information:

Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef
Tel: 070-662 32 05

Jonas Ivervall, näringslivschef
Tel: 070-680 22 17

1992 bildades Trosa kommun. De tre tätorterna Trosa, Vagnhärad och Västerljung skulle bli en egen kommun, olik alla andra. En kommun för invånarna, nära invånarna och i dialog med invånarna.

Med en stabil tillväxt, ordnad ekonomi, kloka investeringar för framtiden och med fokus på en riktigt bra kärnverksamhet, har åren som egen kommun gett utdelning.

Den lilla kommunens fördelar förvaltas och ambitiösa mål förverkligas. Vi tror att nyckeln till framgång ligger i den vision som kommunen en gång grundades på, Fastlagd kurs för Trosa kommun. Där anges att vi ska arbeta utifrån okonventionella metoder, samarbeta med företag och föreningar, och med invånaren i fokus. Det fungerar.

Trosa kommun ska ha Sveriges mest nöjda invånare, Sveriges bästa företagsklimat och landets mest engagerade medarbetare.