Swedbank

Företagarna och Swedbank presenterar Småföretagsbarometern hösten 2010

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 09:04 CET

Kvarstår konjunkturoptimismen som visades i vårens Småföretagsbarometer eller har den osäkra omvärldskonjunkturen inneburit att företagens tillväxtplaner blivit mer försiktiga?

Hur ser småföretagens sysselsättningsplaner ut det närmaste året och hur kommer lönsamheten att utvecklas när kronan stärks?

I vilka branscher är konjunkturen starkast och vilka är de största tillväxthindren för en expansion?

Det här är några frågor som kommer att besvaras under presskonferensen.

Lars Jagrén från Företagarna och Jörgen Kennemar från Swedbank ger svaren.

Datum: Tisdagen den 16 november
Tid: 10.00
Plats: Företagarna, Regeringsgatan 52, 7 trappor, 106 67 Stockholm

Välkommen!

För ytterligare information kontakta:
Peter Nyström, presskontakt, Företagarna, 070-615 00 48
Emma Bergfeldt, presskontakt, Swedbank, 070-203 49 99

Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Swedbank, sparbankerna och Företagarna.
Undersökningen omfattar ca 4150 företag över hela landet med 1-49 anställda. Intervjuerna
har genomförts av TNS-Sifo.