EnviBAT AB

Företagarna prisar Harry för hans världspatenterade metod att rena utsläpp

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2016 09:39 CET

De riktigt små partiklarna från förbränning kallas ibland också nanopartiklar. De har en förmåga att via lungorna ta sig in i kroppen och tränga djupt in i vävnaden hos både människor och djur. Först på senare år har det uppmärksammats hur farligt detta är.

  • –Partiklarna ger bland annat upphov till cancer och blodsjukdomar och bedöms enbart i Sverige kosta ungefär 6000 människor livet varje år. Detta orsakar naturligtvis både lidande och stora kostnader för samhället. Det känns därför väldigt positivt att kunna erbjuda en lösning på problemet, säger Harry Johansson.

Harry Johansson med företaget Envibat AB har under hela sitt yrkesliv arbetat för att vidareutveckla så kallade våta elfilter för att kunna fånga upp dessa små partiklar. Utvecklingen har lett fram till produkter som skyddas av världspatent och som sedan några år kommersialiserats med stor framgång.

–Vi har redan nått goda exportframgångar. Fyra större anläggningar finns uppförda i Indien, och bland övriga marknader där Envibat redan nått framgångar märks Finland, Irland, Schweiz, Polen och USA.

I Sverige finns installationer av Envibats teknik runt hela landet. Några exempel är LKAB, Perstorp, SP Borås och Akzo Nobel. Kronan på verket när det gäller hemmamarknaden är en större anläggning uppförd på Rönnskärsverken under 2015.

Framtiden bedöms ljus för Envibat. Inte minst för att företaget sedan en tid också fått nya delägare i form av Ackra Invest som bland andra Skellefteå Kraft står bakom, och även Inlandsinnovation.

–Vi har gått in i en expansiv fas där omsättningen har fördubblats två år i rad. Det finns en mycket stor potential eftersom den här tekniken verkligen kan göra skillnad och behövs runt om i hela världen.

Priset som Årets Företagare tar Harry Johansson emot med glädje, tacksamhet och ödmjukhet.

–Det här är en resa man inte kan göra ensam. Jag har varit omgiven av duktiga människor och företag som bidragit till att göra detta möjligt. Jag kan förstås inte nämna alla men vill särskilt tacka Erik Åman, Truck & Industriservice AB, Stilmekaniska AB, Norrsken metall och SEAB.

För mer information, kontakta Harry Johansson, 070 – 583 94 10, samt besök www.enivat.se

Bilder för nedladdning

Installation på Boliden Mineral Rönnskärsverken

Installation vid Akzo Nobel

Installation vid SP Borås

Installation vid SEI Climax Iowa

Harry Johansson

Fakta om Envibat AB

Företagets kärnverksamhet är utrustning för stoftavskiljning och rökgaskondensering. Företaget grundades 2005 och har för närvarande 7 anställda. Ägare är Ackra Invest AB, Inlandsinnovation AB, Harry Johansson, Tomas Eriksson och Kjell Edbom. Omsättningen beräknas för 2016 till ca 35 MKr. En stor del av försäljningen sker på export till länder i Europa, Asien och Nordamerika. Bland kunderna märks företag som exempelvis Akzo Nobel, Novartis och Boliden Mineral.