Företagarna Stockholms län

Företagarna Stockholms län presenterar företagarpolitiskt program

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2012 08:49 CEST

Stockholmsregionen lider idag av tillväxtverk. Kompetens- och bostadsbristen gör det svårt för företagare att rekrytera. Vägnätet samt kollektivtrafikens kapacitetsbrist gör att småföretagare dagligen förlorar otaliga debiterbara timmar i onödigt tidskrävande transporter. Idag presenterar Företagarna Stockholms län förslag för hur vi kan göra Stockholm till Europas mest företagarvänliga region. 

- Dagens samhälle står inför många utmaningar om vi ska kunna fortsätta se en god tillväxt i Stockholmsregionen. Det är vår förhoppning att Stockholms politiker på alla nivåer i högre utsträckning än idag ser till företagarnas behov och förutsättningar, säger Bengt Bengtsson, regionchef Företagarna Stockholms län.

Det är de mindre företagen som driver Stockholm framåt. Var tredje nytt företag i Sverige startas i Stockholmsregionen och fler än 99 procent av alla företag i Stockholms län har färre än femtio anställda. Småföretagen står för hälften av den privata sysselsättningen och nio av tio nya jobb har de senaste tjugo åren skapats i företag med färre än femtio anställda.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 10 000 företagare i Stockholms län inom många olika branscher. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande. Vårt mål är att Stockholms län ska bli Europas mest företagarvänliga region.