Företagarna Stockholms stad

Företagarna vill hitta lösningar för nya företag i ytterstaden

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2012 07:50 CET

Den här veckan har integrationsminister Erik Ullenhag flyttat sitt departement till Rinkeby. För det har han fått kritik från olika grupper, bland annat från Vänsterpartiet i Stockholms stadshus. Det har av somliga framställts som nästan skadligt, eller åtminstone som en tom symbolhandling.
Företagarna Stockholms stad delar inte kritiken. Tvärtom. Företagarna kommer under torsdagen att träffa ministern inom ramen för Nyföretagarcentrum Rinkeby-Kistas arbete i Tensta och Rinkeby. Vi ser fram emot att tillsammans med honom få diskutera vad vi kan göra för att få fler företag och fler jobb till Stockholms ytterstad.
Företagarna har tidigare kritiserat de politiker och myndigheter, både statliga och kommunala, som centraliserar företags- och jobbsatsningar till kommunernas centrum. Vår uppfattning är att man måste utgå från verkligheten så som den ser ut i ytterstadens bostadsområden, om man skall kunna förändra dessa. Om man vill ha fler företag i ytterstadens miljonprogramområden måste resurserna styras dit och inte centraliseras. Vill man göra de arbetslösa anställningsbara måste man utgå från deras situation och de villkor som gäller för dem.
Det gäller också att lyfta fram bra förebilder. Ett exempel är när Företagarna Stockholms stad förra året utsåg en invandrarkvinna som driver ett företag med många invandrare till Årets företagare. För oss var det inte en tom symbolhandling.
Alla delar av Sverige, även Tensta och Rinkeby, måste få utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det vill vi diskutera med ministern.
Vi vill med honom hitta lösningar för hur vi skall kunna satsa på nyföretagande, på nätverk som stöder befintliga företag, på mentorer som kan stötta nya företagare och på hur de arbetslösa kan göras anställningsbara.

Företagarna Stockholms stad är Sveriges största lokala företagarförening, och ett nätverk för ägar- och tillväxtfrågor. Mer information: www.foretagarna.se/stockholmsstad