Ynnor AB

Företagen behöver spelregler för bilbeskattningen nu

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 13:50 CEST

Frågan vilken typ av miljöbil företagen ska köra är nedprioriterad i höstbudgeten. Regeringen koncentrar sig på en supermiljöbilspremie om 40 000 kronor per bil fr.o.m. 1 januari 2012, och arbetet med en skärpt miljöbilsdefinition har påbörjats. Man diskuterar också en förlängning på förmånsskatterabatten för gas och elbilar.
– Förslaget om att skärpa miljöbildefinitionen kommer alldeles för sent och skulle ha presenterats mycket tidigare. Ännu ett förlorat år för miljön, och företagen kan inte ge någon styrning för förarna vilken typ av miljöbil de ska satsa på, säger Ronny Svensson, VD på Ynnor AB.

Regeringens höstbudget visar oklarhet inför framtida bil- och bränsleval. Det råder alltså fortfarande osäkerhet när det gäller vilka bilar som kommer att få fortsatt förmånsskatterabatt, men vi ser att nedsättningen för etanolbilar försvinner. Regeringen avser att återkomma under nästa år med ett detaljerat förslag om vilka bilar som omfattas av nedsättning av förmånsvärdet.

Den 1 juli 2011 blir alkolås en extrautrustning som inte utgör skattepliktig förmån på förmånsbilar. – Ett bra beslut, men det är märkligt att det tagit så många år att skattebefria detta viktiga trafiksäkerhetsredskap, menar Ronny Svensson.

Den högsta tillåtna inblandningen av etanol i bensin utökas till 10 procent och av biodiesel i diesel till 7 procent. – Detta är en riktigt bra miljöåtgärd för att snabbt sänka utsläpp av växthusgaser, och nu är etanolen på rätt ställe, avslutar Ronny Svensson.

Regeringen avser också att satsa 50 miljoner per år under 2011 – 2014 i ett nationellt program för att förenkla för elbilens introduktion på marknaden.
Under Supermiljöbilspremiens första år 2012, är 20 miljoner kronor avsatt i budgeten, det räcker till endast 500 bilar. Kommer detta endast att innefatta elbilar, eller blir det även pengar till de snålaste biogasbilarna?

Faktaruta:
1/1 2011            Ändringar i koldioxidbaserad fordonskatt

                         Strängare avgaskrav – Euro 5, krav för skattebefrielse

                         Svenska miljöklasserna ersätts av EU:s

1/7 2011            Alkolås som extrautrustning ”skattefritt”

1/1 2012            Supermiljöbilspremie

För kommentarer, kontakta Ronny Svensson, 040-699 77 11

Ynnor AB är sedan snart tjugo år tillbaka Sveriges ledande kunskapsföretag inom området tjänstebilar och ger bland annat ut böcker, publikationer och är content provider åt många företag som informerar om och producerar tjänster inom fordonssektorn.

Ynnor AB, Tel: 040-35 48 78, Fax: 040-611 02 10, www.ynnor.se

Länk till foto på Ronny Svensson: http://www.ynnor.se/media/default.asp?sub=pressbilder