Ynnor AB

Företagen osäkra hur trängselskatten ska hanteras

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2017 09:51 CEST

Osäkerheten bland landets företag är stor kring regeringens förslag att trängselskatten ska lyftas ut ur förmånsvärdet redan vid årsskiftet.

- Att företaget ska betala förmånsvärdet och föraren beskattas för privata resor är rena dödsstöten för huvudregeln, konstaterar Ronny Svensson, VD på Ynnor AB.

Ynnor har i en webbenkät låtit vagnparksansvariga på ett 80-tal företag och organisationer svara på frågor om regeringens förslag att ändra beräkningen av bilförmån, så att den kopplas till bilens koldioxidutsläpp, och inte minst att lyfta ut trängselskatten ur förmånsvärdet.

- Här finns flera stora vagnparker inom byggindustrin, handeln och så vidare. De har totalt mer än 15 000 förmånsbilar, säger Ronny Svensson, VD på Ynnor AB, och tre av fyra företag är inte redo för den administrativa börda hanteringen av trängselskatten innebär.

- Det handlar om att man inte hinner med att göra om bilpolicyn eller helt enkelt administrera trängselskatterna. Och det blir inte bättre av att riksdagen antagligen inte kommer fatta det formella beslutet förrän i mitten av december, ett par veckor innan det börjar gälla.

Idag betalar de flesta tjänstebilsförare bränslet själva. Antingen via huvudregeln, där de får ersättning för tjänstekörningen av arbetsgivaren, eller via ett så kallat splitkort. Då fördelas privat- och tjänstekörningen av ett hanteringsbolag. En fördel med dessa upplägg är att det inte uppstår någon beskattningsbar förmån som företaget måste hantera.

- När trängselskatten lyfts ut ur bilförmånen så måste värdet på denna förmån beräknas, säger Ronny Svensson, och då är steget inte långt till att låta företaget betala även drivmedlet och slå ihop förmånsberäkningen.

- Det här är dödsstöten för huvudregeln, i alla fall i Stockholm och Göteborg, konstaterar han.

En tredjedel av de tillfrågade bilansvariga anser sig ha dåliga kunskaper om vad förändringarna innebär för deras vagnpark.

- Men det är ännu fler som inte kan svara på förarnas frågor om hur förändringarna påverkar dem. Detta blottar en osäkerhet ute på företagen, konstaterar Ronny Svensson, VD på Ynnor AB, som den 7 september arrangerar heldagsseminariet Ny förmånsbeskattning med allt om den ändrade beräkningen av bilförmån.

Ynnor - kunskap för effektivare bilinnehav

Tjänstebilsfakta är Sveriges mest kompletta webbtjänst för dig som arbetar med företagsbilar

För kommentarer, kontakta Ronny Svensson, 040-699 77 11

Ynnor AB, Tel: 040-35 48 78, Fax: 040-611 02 10, www.ynnor.se

Länk till foton på Ronny Svensson