Borås Stad

Företagen sätter betyg på Borås Stads service

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2011 16:15 CET

I dagarna skickas en enkät ut till företag som under 2010 varit i kontakt med Borås Stad.

- Vi gör undersökningen för att få veta vad företagare som varit i kontakt med oss tycker om myndighetsutövningen, säger näringslivschef Anders Glemfelt på Borås Stad.

I enkäten får företagarna svara på frågor om markupplåtelser, serveringstillstånd, bygglov, brandtillsyn samt miljö- och hälsoskyddstillsyn. Varje verksamhetsområde betygsätts utifrån bemötande, effektivitet, tillgänglighet, information, kompetens och rättssäkerhet.

- Enkäten kan öka vår förståelse för företagens behov och synpunkter och ge tankar om hur vi kan utveckla vår verksamhet och service, påpekar Anders Glemfelt.

Borås Stad är med denna enkät en del av Insikt, Sveriges Kommuner och Landstings servicemätning av kommunernas företagskontakter. 166 kommuner deltar i undersökningen och över 50 000 företag i Sverige kommer att få möjlighet att svara på enkäten. Resultaten beräknas vara klara i början av juni.

Mätningen riktar sig helt på de delar av företagsklimatet som kommunerna själva rår över. Utskicket görs så att det enbart är företagare som varit i kontakt med kommunen som besvarar enkäten.

- Det är viktigt att företagarna tar sig tid att besvara enkäten. Ju högre svarsfrekvens, desto bättre kvalitet får undersökningen, framhåller Anders Glemfelt.

Mer information om enkäten lämnas av näringslivsutvecklare Emilie Weijmer på Borås Stad, tfn 033-35 71 15 , och Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson, tfn 070-523 30 22.