Inova

Företagen som kommer att delta under Eventure Karlstad utsedda

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 13:21 CEST

Nu har den professionella juryn valt ut de företag som kommer att delta under Eventure Karlstad den 26 maj. Urvalet gjordes med hänsyn till bland annat marknadspotential, unicitet, ledningskapacitet och tydlig kapitalanvändning. Därtill kom jurymedlemmarnas samlade bedömning om i vilken grad respektive företag kan tänkas attrahera en investerarkrets. Företagen har stor spridning, både geografiskt och branschmässigt. Läs vilka deltagarna är på www.eventurekarlstad.se

Eventure Karlstad är en återkommande mötesplats där väl förberedda entreprenörer från Sverige och Norge möter affärsänglar och investerare. Eventure Karlstad är lokaliserat i Värmland, mittemellan de tre storstäderna Oslo, Stockholm och Göteborg.Området genomsyras av stark innovationskraft, där världsledande företag inom förpackningsområdet, stål-och verkstadsindustrin samt IT växer. Värmland är dessutom berömt för framstående klusterorganisationeroch sitt gränsöverskridande universitet. Eventure Karlstad arrangeras av Stiftelsen Inova i Wermland i samarbete med ALMI Företagspartner Värmland AB.

Kontakt:
Projektledare
Helena Wiktelius
073 026 26 14
Helena.wiktelius@eventurekarlstad.se