Statistiska centralbyrån, SCB

Företagens ekonomi 2008: Mest koncentrerade näringslivet i Oxelösund

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 09:36 CEST

För tabeller och statistik, se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____299959.aspx

Det mest koncentrerade näringslivet 2008 hade Oxelösund, där de tio största branscherna (SNI-divisioner) stod för 95 procent av näringslivets totala förädlingsvärde. Därefter följde Munkfors och Hammarö med 92 respektive 91 procent. Det mest diversifierade näringslivet hade Halmstad (49 procent), Östersund (52 procent) och Skellefteå (55 procent).


De tio kommunerna med högsta och lägsta näringslivs- koncentration 2008
De tio största branschernas (SNI divisioner) andel av näringslivets totala förädlingsvärde (%)

Bland näringslivets olika branscher (SNI-divisioner) var koncentrationen högst inom service till utvinning, spel och vadhållning, sjötransport och lufttransport. I dessa branscher kom över nio tiondelar av det totala förädlingsvärdet från de tio kommuner med högst värde 2008. Detta kan jämföras med genomsnittet för näringslivet totalt på drygt 40 procent. Lägst var koncentrationen inom jordbruk och service till jordbruk, där de tio kommunerna med störst verksamhet stod för 16 procent av branschens förädlingsvärde. Därefter följde trä och varor av trä utom möbler med drygt 20 procent.

Arjeplog mest specialiserad på hotell och logi, Nacka på datatjänster

Mest specialiserad på tjänsteproduktion 2008 var Danderyd, där tjänster (exklusive handel) stod för knappt 70 procent av näringslivets totala förädlingsvärde. När det gäller varuproduktion var Oxelösund mest specialiserad. Där stod tillverkningsindustrin för över 80 procent av näringslivets förädlingsvärde.

Bland tillverkningsindustrins delbranscher  kan nämnas att Ulricehamn, Borås och Tranemo var de kommuner som var mest specialiserade på tillverkning av kläder. Lysekil, Perstorp och Strängnäs var mest specialiserade på raffinaderi, kemi och läkemedel. Oxelösund, Hofors och Degerfors var mest specialiserade på stål- och metalltillverkning.

Bland tjänstesektorns delbranscher kan nämnas att Arjeplog, Orsa och Borgholm var mest specialiserade inom hotell och logi, medan Malung-Sälen, Åre och Vaxholm var mest specialiserade inom restaurang, catering, barverksamhet. Nacka, Solna och Danderyd var mest specialiserade på dataprogrammering och datakonsulter. Även inom reklam och marknadsundersökning var det tre Stockholmskommuner som var mest specialiserade, nämligen Lidingö, Solna och Stockholm.

Definitioner och förklaringar

Förädlingsvärde: Den faktiska produktionen minus kostnader för köpta varor och tjänster, dock ej löner och sociala avgifter.

Näringslivet: Företag som driver näringsverksamhet i Sverige oberoende av juridisk form. Företag med finansiell verksamhet ingår dock inte i Företagens ekonomi. Motsvarar SNI 2007 divisioner 01-96 exklusive 64-66 och 84.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande Specialisering och koncentration inom kommunernas näringsliv 2008.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-09-30 09.30Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, enheten för Näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

 

Förfrågningar

Ulf Johansson
Tfn 019-17 68 74
E-post ulf.johansson2@scb.se
Johan Åhman
Tfn 019-17 61 09
E-post johan.ahman@scb.se