Statistiska centralbyrån, SCB

Företagens ekonomi 2008 (preliminära uppgifter): Omsättningen steg i företagen trots nedgången i konjunkturen

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 09:57 CET

Nettoomsättningen i svenska företag ökade förra året, trots konjunkturnedgången under hösten. Företagens ekonomi är den enda undersökning som bygger på bokslut från samtliga 916 000 företag i Sverige.

De preliminära uppgifterna från Företagens ekonomi visar att nettoomsättningen för näringslivet uppgick till totalt 6 785 miljarder kronor. Det innebär en ökning med 5,2 procent eller 336 miljarder kronor mellan åren 2007 och 2008 i löpande priser. Nettoomsättningens ökning föregående år, mellan 2006 och 2007 var 9,0 procent.

Även förädlingsvärdet uppvisar en ökning, om än i mindre omfattning. Förädlingsvärdet uppgick år 2008 till 1 848 miljarder kronor, en ökning med knappt 0,7 procent eller 14 miljarder kronor i löpande priser. Förädlingsvärdets ökning föregående år, mellan 2006 och 2007, var 11,0 procent.

Antalet anställda i näringslivet har ökat med ca 72 000 personer (3,0 procent) mellan 2007 och 2008 till ca 2 509 000.

Definitioner och förklaringar

Nettoomsättning: nettoomsättning exklusive punktskatter.

Anställda: medelantal anställda, helårspersoner: två halvtidsanställda räknas som en helårsperson.

Förädlingsvärde: Den faktiska produktionen minus kostnader för köpta varor och tjänster, dock ej löner, sociala avgifter och kostnaden för handelsvaror.

Näringslivet: företag som driver näringsverksamhet i Sverige oberoende av juridisk form. Företag med finansiell verksamhet ingår dock inte i Företagens ekonomi.

Publikation

Definitiva uppgifter för denna undersökning publiceras i SM på SCB:s webbplats 3 juni 2010.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-06-03 kl. 09.30Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, enheten för Näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 69 24

 

Förfrågningar

Staffan Wikstedt
Tfn 019-17 64 53
E-post staffan.wikstedt@scb.se
Johan Åhman
Tfn 019-17 61 09
E-post johan.ahman@scb.se