BT in the Nordics

Företagens förtroende för säkerheten i molnet rekordlågt

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2014 10:05 CEST

Trots säkerhetsrisker väljer 50 procent av de stora organisationerna att använda vanliga molntjänster för konsumenter

I en färsk studie från BT framkommer att förtroendet för säkerheten hos molnbaserade tjänster sjunker dramatiskt bland IT-beslutsfattare i stora organisationer.

Samtidigt som 70 procent av de svarande uppger att deras verksamheter använder molnlagring och webbapplikationer, är deras förtroende för säkerheten i dessa tjänster på den lägsta nivån sedan BT påbörjade sina mätningar.

Trots den utbredda oron uppger 50 procent av de tillfrågade att de har valt att använda vanliga molntjänster för konsumenter i verksamheten, istället för lösningar speciellt anpassade för företag.

Den nya studien, som nu publiceras, undersöker attityder till, och användande av, molnbaserade tjänster, bland IT-beslutsfattare i stora företag från elva länder och regioner världen över.

Bland resultaten framkommer att tre fjärdedelar av IT-beslutsfattarna (76 procent) uppger att säkerheten är deras största oro när det kommer till användande av molnbaserade tjänster. Hälften av deltagarna (49 procent) erkänner att de är ”väldigt, eller extremt oroliga” över säkerheten i de valda tjänsterna – vilket är en ökning med hela 10 procentenheter jämfört med en föregående studie från 2012.

48 procent av respondenterna anser att molntjänster för företag är för dyra jämfört med molntjänster för konsumenter och 44 procent svarar att de allmänna molnapplikationerna och tjänsterna är lika effektiva som företagsanpassade lösningar.

Mer än hälften (54 procent) av IT-beslutsfattarna uttrycker även att de har problem med att behöva förlita sig på en tredjepartsleverantör. 41 procent upplever att molntjänster är naturligt osäkra och 26 procent uppger att de har varit med om ett dataintrång som till viss del har skett till följd av bristande säkerhet hos molntjänsteleverantören. 

– Användandet av molntjänster har ökat snabbt världen över, då organisationer vill komma åt fördelar som skalbarhet, snabb driftsättning och konstant nätverksåtkomst, säger Mark Hughes, president, BT Security. Undersökningen visar på en intressant paradox då många beslutsfattare oroar sig över säkerhetsaspekterna av att använda offentliga molntjänster, men ändå – för att undvika kortsiktiga kostnader – väljer att anta dessa lösningar.

Vi uppmanar dessa beslutsfattare att även väga in kostnader som kan uppstå till följd av att deras varumärke skadas om verksamheten skulle drabbas av ett dataintrång. Företagsanpassade molnapplikationer och tjänster är skapade för att hjälpa företag utnyttja möjligheterna i molnet och samtidigt minska säkerhetsrisken. Som exempel erbjuder vår BT Cloud Compute-portfölj säkerhet vid molnlagring, medan vår BT Assure- portfölj ger kraftfull säkerhets- och riskhantering för nätverket. Detta är tjänster som i längden kan komma att ge avsevärda besparingar för företaget. Jag rekommendera alla att göra en noggrann riskanalys innan man väljer att införa molntjänster för konsumenter sin organisation. Olika verksamheter är olika riskbenägna vilket bör tas hänsyn till innan man fattar ett beslut. Våra säkerhetsspecialister kan hjälpa dem att göra en bedömning, för att kunna hitta en lösning som begränsar riskerna och levererar utmärkt prestanda, oavsett verksamhetens behov, säger Mark Hughes.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Alexander Havelda
BT@biteglobal.com
+46 8 545 51 77

Om BT
BT är en av världens ledande leverantörer av kommunikationslösningar och IT-tjänster i över 170 länder. Den huvudsakliga verksamheten innefattar globala nätverk av IT-tjänster, samt lokala, nationella och internationella telekommunikationstjänster till kunder, oavsett om de är hemma, på jobbet eller på resande fot. BT levererar dessutom produkter och tjänster inom bredband och internet, samt kombinerade fasta och mobila produkter och tjänster. BT består av fem huvudsakliga affärsområden: BT Global Services, BT Business, BT Consumer, BT Wholesale och Openreach.

Under räkenskapsåret som slutade 31 mars, 2014, var BT-gruppens intäkter 18 287 miljoner pund, med en vinst före skatt på 2 312 miljoner pund.

British Telecommunications plc (BT) är ett helägt dotterbolag inom BT Group plc och omfattar praktiskt taget all verksamhet och alla tillgångar i BT Group. BT Group plc är noterat på börserna i London och New York.

Mer information finns på www.bt.com/aboutbt