U&We

Företagens nya djärva vision, Planetnytta

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2015 05:30 CET

Konsultföretaget U&We, som firar 20 år i år, vill utmana företag att anta en långsiktig vision som handlar om att inte ta utan ge, återställa i stället för att föröda. Vi kallar det Planetnytta. I det långa loppet är det en nödvändig vision om man ska förtjäna kundernas och intressenternas respekt

Begreppet hållbarhet börjar användas om allt möjligt och blir därmed urvattnat. För många som använder uttrycket handlar det om att bli mindre dålig och i bästa fall hamna på att man har noll negativ påverkan på natur och sociala system.

”Vid ett seminarium idag kommer vi att introducera begreppet Planetnytta inför ett antal nyfikna företag”, säger Ellinor Eke, VD för U&We.

Vad som är Planetnytta ska hänga samman med ett företags värdekedja och inkluderar effekter på miljö och sociala förhållanden. Det skiljer sig också från filantropi och sponsring som vanligtvis ligger utanför värdekedjan.

Planetnytta är en djärv vision som blir ett långsiktigt siktmärke. Arbete börjar med att kartlägga både vilka positiva och negativa effekter verksamheten har i nuläget. Därefter identifierar man de fokusområden man ska välja att inrikta sig på.

På seminariet medverkar Louise Hård af Segerstad från Albaeco och inleder med en genomgång av de planetära gränserna för miljö och sociala förhållanden. ”Det har varit naturligt att använda Planetary Boundaries som det sammanhang som ett företag måste förhålla sig till”, säger Göran Wiklund, en av seminarieledarna från U&We. ”Dessa gränsvärden visar de områden där det är särskilt viktigt att ett företag inte ökar sin belastning på planeten.

Att mäta i vilken mån ett företag är planetnyttig kommer att kräva nya utvecklade beräkningsmetoder, men det får inte hindra att man sätter upp visionen om Planetnytta. Internatinoellt finns flera företag som antagit visionen som där kommit att kallas ”Net Positive”, bl.a. Brittish Telecom, IKEA och Kingfisher.

För ytterligare information

Katrin Dahlgren, U&We, 08-34 65 65, katrin.dahlgren@uandwe.se

Göran Wiklund, U&We, 08-34 65 65, goran.wiklund@uandwe.se

Ellinor Eke, U&We, 08-34 65 65, ellinor.eke@uandwe.se

U&We är en ledande hållbarhetsbyrå med 20 år på nacken som bistår företag att göra goda affärer. Vi kallar oss ”Catalyst for Good Business” och vår ambition är att förena god lönsamhet med socialt ansvar och miljöhänsyn. Med en bred kompetens inom hållbarhet och spetskompetens inom miljö och klimat siktar vi alltid högt i vårt arbete med hållbarhetsdriven affärsutveckling. Vi drivs av att se våra samarbetspartners öka sin konkurrenskraft och sina affärsmöjligheter och samtidigt vara med och bidra till ett hållbart samhälle. Många av våra kunder ligger steget före och blir förebilder för kollegor i sin bransch.

U&We - Catalyst for Good Business                www.uandwe.se