FRII Frivilligorganisationernas insamlingsråd

Företagens syn på julgåvor till ideella organisationer

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 12:19 CET

SKOP har på uppdrag av FRII intervjuat ett slumpmässigt urval svenska privata företag med minst en anställd person. Undersökningen omfattade 635 företag.

 Drygt hälften av företagen har någon gång gett en julgåva till en ideell organisation. De större företagen i större utsträckning än de mindre. Vartannat företag tror att de i år absolut eller kanske ger en julgåva till en ideell organisation. Ett av fem företag tror att de absolut kommer att göra det.

–      ­Vi tycker det är bra att så många vill ge en julgåva till goda ändamål. Det är en julklapp som verkligen kommer till nytta och som gör gott i dubbel bemärkelse. Vi vet att många företag har svårt att välja till vilken organisation de ska ge och vi hör också exempel där svårigheten att välja lett till att det inte blivit någon julgåva alls, vilket självklart är olyckligt, säger Maria Ros Jernberg, generalsekretarare på FRII.

I juletider blir många företag kontaktade av ett flertal ideella organisationer. Då kan det vara bra att ha klart för sig vad man vill åstadkomma med sin julgåva. Hur vill man kommunicera den till anställda och kunder? Vill man kunna addera ett eget budskap och i så fall vad? En julgåva till en ideell organisation gör alltid nytta, men rätt genomtänkt kan den också bidra till att stärka företagets eget varumärke.

–      Vårt tips är att företagen i större utsträckning kopplar gåvan till sin egen kärnverksamhet, värdegrund och varumärke. Vad kännetecknar vårt företag? Våra medarbetare? Vad har vi för företagskultur? Är vårt företag omhändertagande, är vi aktivister eller gillar vi att arbeta långsiktigt med förändringsarbete? Att hitta en organisation som matchar detta gör att julgåvan tydligare kan kopplas till företagets egen verksamhet, säger Maria Ros Jernberg, generalsekreterare på FRII.

 

För mer information vänligen kontakta

Maria Ros Jernberg, generalsekreterare FRII
08-677 30 93

FRII är en bransch- och intresseorganisation som verkar för att öka förtroendet för insamling genom kvalitetssäkring, kompetensutveckling och påverkansarbete.