Statistiska centralbyrån, SCB

Företagens utgifter för IT, 2009: Företagen köper hård- och mjukvara för 32,4 miljarder

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 09:35 CET

För tabeller och statistik, se http://www.scb.se/Pages/PressRelease____303631.aspx

Företag inom informations- och kommunikationsbranscher stod för en fjärdedel av alla företagsinköp av hård- och mjukvara. Företagen med 250 anställda eller fler köpte hård- och mjukvara för 19,8 miljarder kronor. Totalt köpte svenska företag hård- och mjukvara under 2009 för 32,4 miljarder kronor.

När det gäller datautrustning är det tre branscher som utmärker sig. Tillverkningsindustrin, handel och företag inom information och kommunikationsverksamhet. Dessa tre branscher står tillsammans för nära två tredjedelar av de totala utgifterna för datautrustning. Det är även samma branscher som har störst utgifter för telekommunikationsutrustning. Här utmärker sig företagen inom information och kommunikation genom att stå för nära hälften av utgifterna.

Företagen inom tillverkningsindustrin, inom information och kommunikation tillsammans med företagen inom bank och försäkring står för 60 procent av utgifterna för mjukvara, vilket motsvarar 10,5 miljarder kronor.

De sammanlagda utgifterna för mjukvara uppgår till 17,6 miljarder kronor och hårdvara till 14,8 miljarder kronor varav utgifterna för datautrustning uppgår till 10 miljarder kronor och utgifterna för telekommunikationsutrustning 4,8 miljarder kronor.

Tillverkningsindustrin störst på leasing

Leasingen uppgick 2009 till 6,7 miljarder  kronor. Företagen med 250 anställda eller fler står för 59 procent av leasingutgifterna. Av branscherna är det tillverkningsindustrin som är störst med leasingutgifter på 1,8 miljarder kronor. Leasingen är uppdelad på operationell leasing (5,5 miljarder kronor) och finansiell leasing (1,2) miljarder kronor.

Definitioner och förklaringar

Med utgifter för IT avses köp av data- och telekommunikationsutrustning och programvara samt hyra och leasing av data- och telekommunikationsutrustning. Populationen utgörs av företag med 10 anställda eller fler med verksamhet, enligt SNI 2007, inom utvinning av mineral (B), tillverkning (C), försörjning av el, gas, värme och kyla (D), vattenförsörjning (E) byggverksamhet (F), handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (G), transport och magasinering (H), hotell- och restaurangverksamhet (I), Informations- och kommunikationsverksamhet (J), finansiell verksamhet (K), fastighetsservice (L), företagstjänster (M), uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (N), kultur, nöje och fritid (R) och annan serviceverksamhet (S). Populationen bestäms med utgångspunkt från informationen i SCB:s företagsregister. Ramen som används är från november 2009.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten IT i Företag som publiceras på SCB:s webbplats www.scb.se 2011-01-17.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram, med mera.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-10-12 kl. 09.30.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för investeringar, FoU och IT
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 948 12

 

Förfrågningar

Johan Sjöberg
Tfn 08-506 941 28
E-post johan.sjoberg@scb.se