Blåljuspersonalens Insamlingsstiftelse

Företaget Utkiken sponsrar Blåljuspersonalens Insamlingsstiftelse

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2011 15:30 CET

 

Utkiken.net visar sin omtanke gentemot Brand- och ambulanspersonal genom att tillhandahålla en årlig donation till Blåljusstiftelsen. – Vi i Blåljusstiftelsen ser företag kopplade till branchen som naturliga samarbetspartners och är mycket tacksamma att Utkiken på detta sätt vill visa sin uppskattning för det arbete kollegor inom Brand och Ambulans utför dygnet runt.

Utkiken arbetar med omvärldsbevakning åt svensk räddningstjänst och har ett omfattande dokumentarkiv där man samlar in och strukturerar kunskap som kan vara till nytta för räddningstjänsten. En genomgående tanke är att räddningstjänsten sparar tid och pengar genom att ta del av hur andra gjort och därmed slipper uppfinna hjulet på nytt.

Utkiken är intresserad av arbetsmiljöområdet och samlar in och strukturerar samtliga tillbuds- och olycksfallsrapporter som räddningstjänster rapporterar in till Arbetsmiljöverket. I Utkikens arkiv finns nästan 100% av de tillbudsrapporter och lärdomar som är gjorda i samband med tillbud och olycksfall som rapporterats till Arbetsmiljöverket från 2002 fram till idag. Utkiken har under de senaste åren tagit fram ett kunskapsmaterial som beskriver hur arbetsmiljöreglerna ska tolkas och användas på en skadeplats.

Över 100 räddningstjänster samarbetar idag genom att använda sig av Utkiken som en partner för att delge och ta del av kunskap och rutiner inom räddningstjänstområdet.

 

Blåljuspersonalens insamlingsstiftelse har som syfte att erbjuda finansiellt stöd till rekreation och också ekonomiskt stöd för personal i hela landet inom ambulansen och räddningstjänsten som drabbats av arbetsrelaterad ohälsa. Vi har också som mål att stödja arbetsmiljörelaterad forskning för respektive yrkesgrupp.