Företagsakademin

Företagsakademin Stockholm och tre regionala kompetensprojekt satte avtryck i Almedalen.

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 14:36 CEST

Onsdag 4 juli medverkade Företagsakademin Stockholm i ett nationellt frukostseminarium om att skapa tillväxt i mikroföretag, i Almedalen. Fyra regionala projekt presenterade fyra konkreta förslag till politiker och organisationer för att säkra hållbar kompetensförsörjning till medarbetare i solo och mikroföretag.

Företagsakademins tioåriga satsning har utbildat medarbetare i mikroföretag, med upp till nio anställda, i affärsmannaskap. Tack vare de goda resultaten, den långa erfarenheten och utvärderingen av resultat genom följeforskning valdes projektet ut, som ett av fyra, att medverka som gott exempel i ett nationellt frukostseminarium, som arrangerades av ESF-rådet.  

Gruppens fyra konkreta förslag på hur man kan stödja mikroföretagen presenterades av Frida Johansson, projektledare för Affärskraft Värmland. Åtgärdspunkter som kommer att lämnas över till nationella politiker. Förslagen handlar om att hitta formerna för en långsiktig finansiering, att få berörda departement att samarbeta, att avsätta resurser för kontinuerlig utvärdering och att utgå från de allra minsta företagens behov för 900 000 solo och mikroföretag i Sverige.

Förslaget debatterades av panel bestående av Handelskammarens VD Annalena Hultman, Företagarnas Anders Ilmoni som ansvarar för utbildning, forskning och innovation, Anna-Britt Åsebol (M) ordinarie Riksdagsledamot och Anders Lundström professor i entreprenörskap på Institutionen Samhällsvetenskap vid Mittuniversitet.  Även forskningsresultaten från Företagsakademin i Stockholm, mikroföretagens förutsättningar och de fyra konkreta politiska förslagen diskuterades och debatterades.

Frukostseminariet var ett bra tillfälle att starta upp debatten om mikroföretagen och dess medarbetares kompetensbehov.  Under hösten kommer gruppen av fyra regionala projekt i samarbete att  genomföra  en kraftsamling för att sprida kunskap och ge insikt till politiker och organisationer i denna fråga. Syftet är att lyfta vikten av att satsa på de allra minsta företagen och att få denna fråga att lyfta på den politiska arenan för debatt och på så sätt för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar kompetensförsörjning till de som jobbar i dessa företag.

I Företagarnas återkommande undersökningar lyfter deras medlemmar kompetensfrågan som en viktig komponent för att stärka företagets tillväxt, genom att hitta rätt kompetens i företaget och att kontinuerligt kunna kompetensutveckla sina medarbetare. Mikroföretagen är den grupp företag som växer mest, har högst lönsamhet och står för den största sysselsättningsökningen. Genom rätt kompetensstöttning kan tillväxten i dessa öka ytterligare. Med andra ord den grupp av företag som är avgörande för Sveriges tillväxt och för hög sysselsättning i alla regioner. Det är av stor vikt för utveckling av syselsättningen i alla regioner att dessa företagets behov kommer att beaktas i nationell Innovationsstrategi som kommande Socialfondsprogram.

De fyra regionala projekt som engagerar sig i dessa frågor är Dalalyft, Företagslyftet Östhammar, Affärskraft Värmland och Företagsakademin Stockholm.


För ytterligare information kontakta gärna Luba Grahn Lokner 0765 43 88 54

Bifogat foto:  Debatt panel från vänster vd Annalena Hultman VD Handelskammare Värmland, Lars Ilmoni Företagarna, utbildning, forskning och innovation ansvarig, ,Ann-Britt Åsebol ordinarie Riksdagsledamot och Lars Lundström professor i entreprenörskap på Institutionen för Samhällsvetenskap.

Luba Grahn Lokner
Marknadschef Företagsakademin Stockholm

luba.lokner@foretagsakademin.se

Företagsakademin är ett kompetensutvecklingsprojekt som drivs av Företagsakademin FA AB i Stockholm  i samarbete med ESF, Europeiska Socialfonden. Projektet riktar sig till företag i Stockholms län med upp till 9 verksamma inklusive ägare.

Företagsakademin har utvecklat och utbildat mikroföretag i 10 års tid. Närmare 8500 personer i 4700 företag har tagit del av utbildningar inom företagsutveckling, ledarskap, kommunikation, marknadsföring, försäljning , IT och projektledning.

Projektet finansieras av EUROPEISKA UNIONEN/ Europeiska socialfonden.

Följ oss också på Facebook och Twitter.