Svenskt Näringsliv

Företagsamheten ökar snabbt bland unga

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 09:17 CET

Av de nya personer som engagerat sig i företagande under det senaste halvåret är 40 procent under 35 år. Det finns nu 122 000 personer under 35 år som ansvarar för ett företag, visar Svenskt Näringslivs nya mätning av företagsamheten i Sverige.

Tillväxten av unga företagsamma är dubbelt så hög som tillväxten av den totala företagsamheten. Medan antalet personer under 35 år som ansvarar för ett företag ökat med 5,7 procent i landet de senaste två åren har antalet över 35 år endast ökat med 2,2 procent.

- Det glädjande att fler unga engagerar sig i företagande. Många företagare närmar sig pensionsåldern och Sverige behöver fler unga företagare, säger Tommy Hellström, ansvarig för Svenskt Näringslivs regionverksamhet.

Till skillnad från andra undersökningar är det individer och inte företag som studeras. Att en person väljer att starta fler företag ökar alltså inte antalet företagsamma. Alla personer som valt att ta ett juridiskt ansvar för ett aktivt företag inkluderas i undersökningen och räknas som företagsamma. Här ingår personer med F-skattesedel, delägare i handelsbolag och styrelsemedlemmar och VD:ar i aktiebolag.

Under andra halvåret 2009 ökade antalet företagsamma personer i Sverige med 6 158 personer (0,8 procent). Samtidigt har den svenska befolkningen ökat ännu snabbare vilket medför att andelen företagsamma sjunkit något.

Mest företagsamma länet är Gotland där 15 procent av den arbetsföra befolkningen ansvarar för företag. Lägst är andelen i Västmanland och Norrbotten med drygt 9 procent.

I Danderyd ansvarar 26 procent av den arbetsföra befolkningen för ett företag. I Oxelösund stannar andelen på knappt 6 procent.

Den snabbaste ökningen av antalet företagsamma skedde i Åre där de blivit 5 procent fler. Samtidigt minskar företagsamheten i 107 av landets 290 kommuner.

- Intresset för företagande är avgörande för många kommuners överlevnad. Åre visar att det inte bara är i storstäderna som företagandet kan växa och utvecklas. Det finns en stor potential i turistnäringen, kommenterar Tommy Hellström.

I Kronobergs län har antalet personer under 35 som ansvarar för ett företag ökat med 9 procent på två år. I Jönköpings län är ökningen 7 procent. Det är glädjande eftersom dessa län har en traditionell industristruktur med relativt många äldre företagare. Det verkar därför som om det lokala näringslivet kommer att klara generationsskiftena.

Undersökningen av företagsamheten genomförs två gånger per år.

För ytterligare information:

Tommy Hellström, 08-55 34 30 28
Carina Centrén, 0454-347 47

Svenskt Näringsliv samlar 50 medlemsorganisationer och närmare 60 000 företag
med 1,7 miljoner anställda. Följ vår verksamhet på vår hemsida www.svensktnaringsliv.se
och genom våra olika nyhetsbrev. Prenumerera på http://www.svensktnaringsliv.se/nyhetsbrev/
Vår pressjour når Du på telefon 08-553 43 001.