Grums kommun

Företagsbot för kommunen efter fallolycka

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2013 12:13 CEST

Grums kommun har mottagit en företagsbot på 1 miljon kronor. Anledningen är den fallolycka med dödlig utgång som inträffade på Karlbergs avfallsstation i Grums den 9 maj 2011. Vid en inspektion av avfallsstationen framfördes synpunkter om brister i arbetsmiljöarbetet. Dessa åtgärdades omedelbart efter inspektionen och det sker nu en kontinuerlig översyn.

Kommunen har fått underlaget för påseende och har möjlighet att lämna ett yttrande inom fyra veckor.

Grums kommun är en del av Karlstadregionen och ligger vid Vänerns nordvästra strand. Här bor cirka 9 000 invånare i och omkring orterna Grums, Borgvik, Värmskog, Segmon, Liljedal och Slottsbron.