Billerud AB

Företagscertifikatprogram utökas till MSEK 1 500

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 11:10 CET

Billerud har utökat sitt företagscertifikatprogram från MSEK 1 000 till MSEK 1 500. Samtidigt har antalet emissionsinstitut utökats till fyra. Återförsäljare av certifikaten är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Danske Bank A/S, Danmark, Sverigefilial, Nordea Bank AB (publ) samt Svenska Handelsbanken AB (publ).

Billeruds företagscertifikatprogram, med möjligheter att emittera i SEK och EUR, har löpt sedan juni 2003. Programmet har varit väl utnyttjat.

Stockholm den 7 november 2006
Billerud AB (publ)


Per Lindberg
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bertil Carlsén, CFO, 08 553 335 00 eller 070 217 5225
Kerstin Rendahl, Finanschef, 08 553 335 09 eller 070 655 0558

Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att förse kunderna med effektiva förpackningspapper. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment. Mer än 50 procent av försäljningen går till förpackningar av livsmedel. Kunderna finns huvudsakligen i Europa. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk. Dessa tillhör Europas mest kostnadseffektiva bruk för produkter inom Billeruds segment.