WellnessTech Labs

Företagshälsoveteran förstärker Skånskt teknikbolag

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2017 08:07 CEST

Digitala coachingmotorn Twiik, med Skanska, Oatly och BimObject på kundlistan, förstärker satsningen på utvecklingen av företagstjänsten Twiik.workplace genom ett fördjupat samarbete med Stockholmsbaserade läkaren och entreprenören Lars-Göran Kjellin, som har en lång bakgrund inom hälsa för individer och organisationer.

Som entreprenör har L-G Kjellin grundat och varit med att utveckla en rad bolag inom hälsoområdet. De mest framträdande bolagen är Curera Sverige AB, numera Avonova samt var med som delägare och styrelsemedlem i Feelgood Svenska AB i företagets inledande fas. Nu senast grundare till Quality Care som är sålt till Sturebadet under namnet Sturebadet Health Care..

L-G Kjellin har sedan flera år samarbetat med Twiik i projektform och tagit fram underlag för den livsstilsprofilering och analys som ligger till grund för företagsverktyget och tidigt agerat som bollplank gällande organisationers friskvård och hälsovård.

“Redan i Twiiks tidiga faser var vi måna om att hålla en medicinsk och vetenskaplig validering på den livsstilsprofilering vi gör. L-G har en enorm erfarenhet inom företagshälsa, friskvård, rehabilitering och strukturell hälsoekonomi - men kanske än viktigare är att han har en stark drivkraft framåt inom området” säger Anders Gran, VD i Twiik.

L-G (Lars-Göran) Kjellin är grundare till, och företagsrådgivare inom Hälsostrategerna, skribent på Motivation.se,samt medical advisor till företag och organisationer och arbetar aktivt med utvecklingen av hälsoarbetet i företag såväl i Sverige som internationellt. Samarbetet med Twiik kommer att innebära både strategisk rådgivning och att delta praktiskt i produkt- och tjänsteutvecklingen framåt och så klart att bistå med sitt nätverk inom hälsoområdet.

“Det är fantastiskt kul att kunna bidra. Twiik har ett unikt koncept där man kopplar samman individer och organisationer vilket har en enorm potential att förändra hur organisationer och medarbetare kontinuerligt arbetar tillsammans för en bättre hälsa och i förlängningen ökad produktivitet. Som läkare och entreprenör är detta något av en hjärtefråga"

Samarbetet innebär att Twiik ytterligare stärker sitt fokus på att bli ledande inom digitalisering av preventiv företagsfriskvård och som verktyg för företagshälsor och wellnessanläggningar som bedriver verksamhet inom friskvård.

Livsstilsrelaterad ohälsa tar allt större plats i statistiken - närmare 50 Miljarder av ohälsokostnaderna varje år kan härledas till individers levnadsvanor. Allt fler börjar därmed visa intresse för att arbeta med livsstilsförändring som en del av preventivt hälsoarbete - men detta arbete kräver en bred angreppspunkt som går bortom vad som händer på en arbetsplats eller i hemmet.

Den digitala företagsfriskvården är under förändring. Trots att redskapen för hälsa ökar i antalet, så kämpar dels organisationer i allt högre grad med ohälsa och produktivitetsbortfall och dels leverantörer av företagsfriskvård med att möta marknadens förväntan på mätbara resultat och digitala tjänster. 

Twiik är en digital wellnessplattform för företagshälsor, Gym och coacher som alla arbetar med att få människor att må bättre. I tjänsten finns funktioner för En-till-en- och gruppcoaching, medarbetarundersökningar och analyser för både individen och företaget tillsammans med en butik för digitala program, kurser och bootcamps.

Företaget har kontor i Malmö (Huvudkontor) och Stockholm. 

För frågor kontakta Twiiks VD, 

Anders Gran 
Tel 0703-417325 
Email: anders@twiik.me