Nyköpings kommun

Företagsklimatet oförändrat i Nyköping

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 16:39 CEST

Nyköping ligger kvar på betyget 3,3 i Svenskt näringslivs årliga enkät bland kommunens företag. 

Bäst betyg får Nyköping när det gäller synen på tele- och IT-nät (3,9), allmänhetens attityder till företagande (3,9), skolans attityder till företagande (3,8) och synen på vägnät, tåg- och ygförbindelser (3,7). Sämst betyg blir det för synen på kommunens upphandling som backar från 2,6 till 2,4.

- Resultatet visar att vi måste jobba ännu hårdare för att förbättra företagsklimatet, säger kommunalrådet Urban Granström (S). Vi arbetar aktivt för att få med företagsperspektivet vid olika beslut. Campus Nyköping företag, Ostlänken och Nyköpings resecentrum är exempel på satsningar för att utveckla Nyköping och förutsättningarna för kommunens företag.

Näringslivschef Maria Karlsson ser också resultatet som en vägvisare för hur man ska jobba för att förbättra företagsklimatet i Nyköping.
- Vår strategi är att förbättra vårt interna arbete så att företagen upplever att de får den service och det stöd som behövs, säger hon. Områden vi behöver
förbättra är upphandling och vårt erbjudande kring mark för företag och
det arbetet pågår. Vi har lagt i nästa växel i utvecklingen och direkt efter sommaren kommer vi lansera ett antal nyheter för företagare.

Hon pekar också på att Nyköping relativt sett får bättre betyg i undersökningar där företagen har haft direktkontakt med kommunen.

Resultatet av Nyköpings enkätsvar 2016 med 2015 års betyg inom parentes:
Över 3,0 räknas som godtagbart och över 4,0 som bra. Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen 3,3 (3,3)

Allmänhetens attityder till företagande 3,9 (3,9) Kommunpolitikernas attityder 3,3 (3,5) Tjänstemännens attityder till företagande 3,3 (3,4) Medias attityder 3,5 (3,6)
Skolans attityder till företagande 3,8 (4,0)

Kommunens service till företagen 3,1 (3,1) Kommunens tillämpning av lagar och regler 3,1 (3,1) Kommunens upphandling 2,4 (2,6)
Vägnät, tåg- och ygförbindelser 3,7 (3,8)
Tele- och IT-nät 3,9 (4,0)

Dialog mellan företag och kommunledning 3,1 (3,2) Kommunens information till företagen 3,1 (3,1)
Företagens egna initiativ för att förbättra företagsklimat 3,5 (3,6) Kommunens verksamhet tränger undan privata företag 3,6 (3,7) Tillgången på medarbetare med relevant kompetens 2,9 (3,1)

Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Sverige 3,3 (3,3)

Frågor om Nyköpings resultat i Svenskt Näringslivs enkät kontakta
Urban Granström, 073 – 773 79 83

Maria Karlsson, 073 – 426 88 42

Mer info på www.svensktnaringsliv.se