Skellefteå Kraft

Företagskunderna mest nöjda med Skellefteå Kraft

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 08:52 CET

 Svenskt Kvalitetsindex (SKI) gör varje år en studie över kvalitet och kundnöjdhet hos elleverantörer i Sverige. Årets undersökning som presenterades i veckan visar att Skellefteå Kraft är det elhandelsbolag som företagskunder i Sverige är mest nöjda med.

Skellefteå Kraft ligger klart över branschsnittet på alla områden i undersökningen gällande företagskunder. När det gäller kundnöjdhet ligger Skellefteå Kraft i topp av alla elhandelsbolag med ett index på 72,6 mot branschsnittet på 64,1.

– Det är mycket glädjande att se att vi fick ett sådant bra betyg hos våra företagskunder. Det är tydligt att kunderna uppskattar att vi inte bara diskuterar elpris, utan även sådant som riskhantering, inköpsförvaltning, energieffektivisering och att vi försöker utbilda dem lite i hur elmarknaden fungerar, säger Anders Wistemar, avdelningschef elförsäljning vid Skellefteå Kraft.

När det gäller privatmarknaden så hamnar Skellefteå Kraft på femte plats när det gäller kundnöjdheten med ett index på 70,9 mot ett branschsnitt på 64,3.

– Även om vi är mycket glada över resultatet så fortsätter vi arbetet med att erbjuda ännu bättre kundservice och att anpassa våra erbjudanden till det företagen vill ha, säger Anders Wistemar.

För mer information:
Anders Wistemar, avdelningschef elförsäljning Skellefteå Kraft
tel 0910-77 25 65
mobil 070-644 84 08
e-post anders.wistemar@skekraft.se

Catarina Hägglund, informationschef Skellefteå Kraft
tel 0910-77 25 25
mobil 070-511 11 55
e-post catarina.hagglund@skekraft.se

Om Skellefteå Kraft
Skellefteå Kraft är en av de större producenterna av elkraft i Sverige med egna energitillgångar i vattenkraft. Med eget kunnande och ständig utveckling skapar vi kvalitet, trygghet och kompetens inom bland annat bioenergitekniker och processer samt vindkraft. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder prisvärda och långsiktigt miljöanpassade energilösningar samt trygga och säkra energileveranser. Skellefteå Kraft AB är ett helägt kommunalt bolag med fem affärsområden; Elkraft, Elnät, Värme, Kommunikation och Fastigheter samt koncernstaber som stöder affärsområden. Antalet anställda är cirka 500 och 2008 var omsättningen drygt 3,6 miljarder kronor.