Volvokoncernen

Företagsledning köper Volvo Construction Equipments tillverkning av kompakta väghyvlar

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2004 11:27 CEST

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) har sålt sin tillverkning av
kompakta väghyvlar till Champion LLC, Charlotte, North Carolina, ett
företag som leds av Gary Abernathy, chef för tillverkningen av Volvos
kompakta väghyvlar sedan 1997. Abernathy utsågs 1993 till chef för
verksamheten vid Champion Road Machinery, Ltd., den tidigare ägaren,
som Volvo CE förvärvade 1997.

Champion LLC:s förvärv av Volvo CE:s kompakta väghyvlar, som omfattar
modellerna Volvo G60, Volvo G66, Volvo G80 och Volvo G86, trädde i kraft
den 1 juli 2004. Produkterna kommer i det nya företaget att
marknadsföras under varumärket ”Champion”. Modellbeteckningarna blir
C60, C66, C80 och C86. Champion LLC:s tillverkning av de kompakta
väghyvlarna kommer att förläggas till nuvarande produktionsanläggningar
i Charlotte.

Kompakta väghyvlar är väl etablerade på den nordamerikanska marknaden.
Försäljningen uppgick 2003 till närmare 35 miljoner kronor. Samtliga
Volvo CE återförsäljare kommer att ha möjlighet att behålla
distributionsrätten av berörda Championmaskiner. Volvo CE kommer
fortsatt att ge support till alla Volvomärkta kompakta väghyvlar i
enlighet med företagets garantiåtaganden, och den nuvarande
reservdelsaffären kommer även fortsättningsvis att skötas från
anläggningen för kompakta väghyvlar i Charlotte.Champion LLC kommer att ansvara för service och reservdelar för de av
Volvos kompakta väghyvlar som inte längre omfattas av Volvo CE:
s garantier. Kompakta väghyvlar byggda vid anläggningarna i Charlotte
kommer att bära varumärket Champion efter första juli.

Försäljningen av de kompakta väghyvlarna påverkar inte tillverkning och
marknadsföring av väghyvlarna i G700B-serien som produceras vid Volvo
Motor Graders, Goderich, Canada.

7 Juli 2004
För ytterligare information var vänlig kontakta
Klas Magnusson
Corporate Communications
Volvo Construction Equipment HQR
tel: + 32 2482 5065
e.mail: klas.magnusson@volvo.com