Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (VKG)

Företagsledning och styrelse ökar sina innehav i VKG, VärmeKyl Grossisten Scandinavia AB (publ)

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2007 10:49 CEST

• Som tidigare meddelats på bolagets hemsida har Hagge Rilegård och Lars Byström, VD resp. vice VD, ökat sina innehav med 400 000 respektive 150 000 aktier i VKG.

• Rilegårds totala innehav uppgår därmed till 1 001 000 aktier vilket motsvarar 5,9% av totala antalet aktier i VKG. Byström äger 151 000 aktier i VKG. Byström har dessutom 337 500 optioner i företaget.

• Ett antal medlemmar i VKGs ledning och styrelse har också ökat sina innehav under augusti.

• Exakta innehav och tidpunkter för köp framgår av VKGs hemsida.

Management and Board members increase their shareholdings in VKG, VärmeKyl Grossisten Scandinavia AB (publ)

• As previously reported on the Company’s homepage, Hagge Rilegård, CEO, and Lars Byström, Marketing and Sales Director, has increased their shareholdings in VKG.

• Rilegård has acquired 400.000 shares to a total of 1.001.000 shares which equals 5,9% of outstanding shares in VKG. Byström has acquired 150.000 shares to a total of 151.000 shares. Furthermore, Byström holds 337.500 employee options in VKG.

• During August, a number of management and Board members has likewise increased their shareholdings in VKG.

• More precise information regarding holdings and acquisition dates can be found on the Company’s homepage.

Frågor kan ställas till:
Hagge Rilegård, CEO Tomas Thorsbrink, CFO
Mob. +46 (0)70-554 0001 Mob. +46 (0)768 266615

Värmekyl Grossisten Scandinavia AB (publ) är ett svenskt företag verksamt inom försäljning, installation och service av energisparprodukter i Sverige och Finland. Bolaget har ett omfattande produktsortiment och marknadsför produkter från en rad olika leverantörer och tillverkare. VKG grundades 2003. Med exklusiva distributionsavtal, rikstäckande marknadsföring och försäljning och ett nätverk av egna produktionsbolag och säljpartners, är VKG en helhetsleverantör av värme- och kylprodukter för inomhusklimat till såväl konsument- som företagskunder. VKGs aktie är ansluten till First North sedan den 1 mars 2006. Mer information finner du på www.vkg.se