NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

Företagsnedläggningar vanligast i växande branscher

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 10:07 CET

I genomsnitt läggs vart sjunde arbetsställe ned varje år, det motsvarar cirka 65 000 arbetsställen enligt studier inom Nuteks och IVA:s projekt Framtidens Näringsliv. Nedläggningar och nyetableringar följs ofta åt: de branscher som växer har i regel också många nedläggningar.

Vanligast är nedläggningar inom branschen personalintensiva tjänster som bland annat omfattar företag inom bevakning, bemanning, städning och servering. Även konsulting, handel och infrastrukturtjänster har en stor omsättning av arbetsställen, det vill säga att många nya arbetsställen startas och många läggs ned.

Under nittiotalets tidiga krisår ökade nedläggningarna kraftigt för att sedan minska och plana ut på en stabil nivå. För perioden 1994-2003 har andelen nedlagda arbetsställen legat runt 14-15 procent.

Stockholms län är den region som toppar när det gäller nyetableringar och återfinns på tredje plats när det gäller nedläggningar. Nedläggningarna uppvägs dock av tillskotten av nya verksamheter.

- Den stora omsättningen av arbetsställen i Stockholms län visar på en hög förnyelsetakt i näringslivet och är en viktig förklaring till regionens styrka, menar Nuteks tf generaldirektör Sune Halvarsson.

Nedläggningar och konkurser är ett tecken på vitalitet i näringslivet och tyder på sund konkurrenskraft. När ett arbetsställe läggs ned frigörs arbetskraft och kapital som kan användas i andra verksamheter med bättre framtidsutsikter. Först när nedläggningarna inte åtföljs av nya företag och arbetstillfällen uppstår problem.
--------------------------------------------------------
Resultatet av analyserna presenteras i Nuteks och IVA:s (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien) nyhetsbrev Nya Fakta & Statistik – Framtidens Näringsliv. Läs mer och Anmäl dig till den kostnadsfria prenumerationen på nyhetsbrevet Nya Fakta och Statistik – Framtidens Näringsliv via: www.nutek.se/framtidensnaringsliv


För mer information kontakta:
Jörgen Lindell, analytiker och projektledare för nyhetsbrevet Nya Fakta & Statistik – Framtidens Näringsliv, 08-681 65 16


NUTEK stärker näringslivet i hela Sverige genom att bidra till fler nya företag, fler växande företag och fler starka regioner. Nutek är en nationell myndighet.