Almega

Företagspaket behöver breddas för att skapa fler jobb i tjänsteföretag

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 16:24 CEST

- Det är bra att regeringen ser med allvar på den svaga utvecklingen i ekonomin och behovet av att skapa bättre förutsättningar för tillväxtföretag och ökad sysselsättning, men det krävs mer för att underlätta för tjänsteföretag, säger Lena Hagman, chefekonom för Almega.

Medarbetarna utgör kärnan för tjänsteföretag och lönekostnaderna ligger bortåt 80 procent av företagens kostnader. Därför påverkar regler kring anställning och kostnader för medarbetare stort.
- Sänkningen av socialavgifterna med en procentenhet nästa år kommer att underlätta för företagen att nyanställa och kommer lägligt, då företagens arbetskrafts- och övriga produktionskostnader stigit kraftig. För att få tydlig jobbeffekt borde dock säkningen vara betydligt kraftigare eller begränsas till vissa branscher som exempelvis har gjorts för hushållsnära tjänster, säger Lena Hagman.

- Risken för stora personalneddragningar är nu tyvärr överhängande inom stora delar av näringslivet, där produktiviteten fortsätter att falla, konstaterar Lena Hagman.

Bättre utbildnings behövs
Regeringen riktar återigen in sig på att få in fler ungdomar i arbete genom sänkta arbetsgivaravgifter, mot bakgrund av att ungdomsarbetslösheten ökar.

Dessa stimulanser löser dock inte ett huvudproblem, nämligen att många ungdomar som söker sig ut på arbetsmarknaden är lågkvalificerade, medan det är brist på högkvalificerad arbetskraft inom de mest expansiva sektorerna.

- Regeringen borde skifta fokus för att skapa incitament för unga att vidareutbilda sig - för att öka möjligheterna att få jobb inom tillväxtbranscher, där tjänstesektorn sysselsätter flest. Ett sätt är att avskaffa straffskatten på utbildning, den så kallade värnskatten, säger Lena Hagman.

- Förbättringarna av 3:12-reglerna är också bra då det blir lättare att anställa fler inom mindre företag, vilket förbättrar förutsättningarna för inte minst tjänsteföretag att expandera, menar Lena Hagman.

Öppna upp offentlig sektor
Att öppna upp sektorn för vård, omsorg och utbildning för fler privata aktörer är mycket angeläget och positivt. Almega har länge drivit denna fråga. Fler privata aktörer på det här området skulle också skapa ökade möjligheter för export av välfärdstjänster, som ännu är närmast obefintlig i dag som andel av den totala tjänsteexporten, men som har en enorm tillväxtpotential.

För mer information:
http://www.almega.se/

Lena Hagman
chefekonom Almega
tel. 08-762 69 61
mobil. 076-108 82 51

Anders Broberg
presschef Almega
tel. 08-762 68 59
mobil. 070-345 68 59

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 8 900 medlemsföretag med sammanlagt 400 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.