SpaghettiOperan

Företagsrekonstruktionen på SpaghettiOperan Regina fortsätter

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2009 14:59 CEST

I dag den 20 juli var det borgenärssammanträde i Stockholms Tingsrätt för Hathor Opera AB som driver SpaghettiOperan Regina på Drottninggatan i Stockholm.

Tingsrätten fattade beslut om fortsatt rekonstruktionsförfarande till den 29 september (Förfarandet kan på ansökan fortsätta även efter detta datum om det finns synnerliga skäl - t.ex som att en lösning är nära förestående men inte har huniit slutföras).

SpaghettiOperans VD Hans Ramberg redogjorde för orsakerna till de ekonomiska svårigheterna. Den omedelbara anledningen är det inkomstbortfall som uppstått under våren med anledning av vikande biljettförsäljning. Detta bortfall har främst uppkommit på vardagar då framförallt företagspubliken har försvunnit. I en verksamhet som är helt beroende av biljettintäkter slås grunden för verksamheten undan då det inte finns någon underliggande stödfinansiering i form av bidrag.

Rekonstruktionsarbetet kommer nu att fortsätta på bred front för att utreda de olika möjligheter som står tillbuds. Huvudsyftet är att den unika verksamhetsformen skall kunna fortsätta på något sätt. För att stärka överlevnadsmöjligheterna kommer ansökningar om verksamhetsstöd lämnas till Stockholms Stad, Stockholms Landsting, Statens Kulturråd och Kulturdepartementet. 

Det starka varumärket SpaghettiOperan har blivit visar vikten av en operaverksamhet som attraherar publik till operakonsten långt utanför den traditionella operapubliken.

Patrik Uhlman (Kulturredaktör E-kuriren) skrev så här om Regina i recensionen om Operacirkus:

      "Man behöver inte vara operaexpert för att gå på Regina.Tvärtom, det här den självskrivna platsen för den som på ett lättvindigt sätt vill bekanta sig med musikteater när den är bra, fantasirik, fylld av värme och humor.Regina är operakonstens Wallmans salonger, där man låter sig andligen och lekamligen utspisas i välpaketerad dos."

Bilden till detta pressmeddelande illustrerar den unika närhet som uppstår mellan sångare och publik då föreställningarna på Regina utspelar sig lika mycket från scen som ute bland publiken och borden.

Vill Ni ha mer information? Kontakta Hans Ramberg 0703-19 49 10 eller hans.ramberg@hathor-opera.com eller spaghettiopera@gastrogate.com