CAMPUS ÅRE

Företagssamverkan i Åre ger nya utbildningar

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 13:48 CEST

Företagssamverkan i Åre ger nya utbildningar


 


I Åre utvecklas och drivs yrkesutbildningar i nära samverkan med de evenemang och företag som finns i byn. Nu tas ännu ett steg då tre nya yrkeshögskolelutbildningar med start hösten 2011 planeras i Åre. Det är två utbildningar leder till efterfrågade yrkesroller inom konferens och restaurangsektorn och en som ska möta det framtida behovet av anläggningsnära aktiviteter.


Turismen växer i landet och i regionen och utvecklingen leder till ökade behov när det gäller kapacitet, utbud av attraktiva turismprodukter och evenemang, servicekvalitet, kompetens och affärsmässighet, i alla dessa avseenden är frågan om kompetens central


 


  -Vi har tagit fram tre nya utbildningar tillsammans med företag i Åre men också från andra håll i landet.  Det är bra för utvecklingen i bygden vi kan erbjuda utbildningar som är efterfrågade hos företagen, berättat Kicki Eriksson rektor vid Campus Åre LärCentrum. Det blir också lite nytt för oss då vi med utbildningarna tar ett nytt steg in i den stora restaurang och konferensbranschen.


 


Turismutbildningar vid Campus Åre sker sedan många år i nära samverkan med näringslivet. Denna samverkan ligger till grund för ansökan till yrkeshögskolemyndigheten om att få starta tre nya yrkesutbildningar med hösten 2011. Det är utbildning till kvalificerade jobb inom den växande restaurang- och konferens sektorn samt inom gästservice.


 


Campus Åre ansöker om tre nya yrkeshögskoleutbildningar med start hösten 2011.


Två utbildningar riktar sig till personal som redan arbetar i branschen. Det är utbildningar som leder till  nya ansvarsområden och kompetenser inom företagen.


 


 Inom restaurang kan man vidareutbilda sig till Restaurant Manager och få en aktiv arbetsledande yrkesroll med kunskaper inom bland annat ledarskap, ekonomi och restaurang ledning.


 


Conference Manager är en ny yrkesroll. Efter utbildningen ska man kunna arbeta med att leda möten, skapa möte genom mötesdesign och därigenom ökat kundernas effekt av konferensen men också bidra till ökad lönsamhet inom konferensbranschen.


 


Via den tredje utbildningen får man kompetens att arbeta med anläggningsnära aktiviteter för både barn och vuxna, en yrkesroll som växer fram med ökat antal nya sommargäster på våra destinationer.


 


- Det är fantastiskt roligt och positivt att så många har engagerat sig i utvecklingsarbetet kring utbildningarna.  I januari får vi besked om myndigheten som vi hoppas stödjer turistnäringens utvecklingspotential, berättar Sture Karlsson utbildningsledare vid Campus Åre LärCentrum.

 

Utbildning och kompetensutveckling i Åre kommun

Campus Åre LärCentrum erbjuder möjligheter till studier och kompetensutveckling i samverkan med olika universitet och utbildare. Här finns datorer, studierum och telebildstudios som resurs för distansstudier. Här kan man studera i lugn och ro samt genomföra tentamen.

Vid Campus Åre LärCentrum genomförs yrkes- och universitets utbildningar inom turism, upplevelser och äventyr. Några utbildningar är till stor del är förlagda i fjäll och natur.

Samarbetet är nära och gott med näringsliv och entreprenörer i Åre kommun. För den som vill starta företag erbjuds stöd och hjälp via Arena för Entreprenörskap.

Campus Åre LärCentrum drivs av Åre kommun

Sture Karlsson

sture.karlsson@are.se

0647 168 93