KPMG AB

Företagstoppar begår allt fler bedrägerier

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 08:00 CEST

En ny internationell undersökning från KPMG visar att den typiske bedragaren är en man mellan 36 och 45 år som har en ledande befattning inom ekonomi/finans och har varit anställd i bolaget mer än 5 år. Undersökningen visar att bedrägerier är ett växande problem och att interna kontroller är betydligt sämre idag jämfört med 2007.

Undersökningen bygger på data från 384 upptäckta fall i 69 länder (bland annat Sverige) under perioden 2008 till 2010. Syftet med undersökningen är att identifiera globala mönster från personer som begått ekonomiska oegentligheter. Undersökningen genomfördes även under 2007.

Den största procentuella ökningen är oegentligheter begångna av vd och styrelsemedlemmar. Exempelvis ökade andelen av antalet oegentligheter begångna av företagets vd från 11 procent 2007 till 26 procent 2011. Undersökningen visar också att oegentligheter begångna av företagets styrelse, steg från 11 procent 2007 till 18 procent 2011. Under 2007 hade 51 procent av förövarna arbetat i företaget i mer än fem år när bedrägeriet genomfördes. År 2011 hade motsvarande siffra ökat till 60 procent.

”Personer i ledande ställning och med många anställningsår har oftast lättare att utnyttja brister i den interna kontrollen och har samtidigt skapat ett stort förtroende i organisationen”, kommenterar Martin Krüger, chef för KPMGs Forensic enhet.

I de fall som undersökts är personlig ekonomisk vinning fortfarande den största drivkraften för ekonomiska oegentligheter. Samtidigt visar undersökningen en ökning av oegentligheter kopplad till manipulerad redovisning i syfte att uppnå budget och mål eller för att minska risken för uppsägningar. Utnyttjande av brister i den interna kontrollen står för nästan 75 procent av de genomförda oegentligheterna. Detta är en stor ökning jämfört med 2007 (49 procent).

”Möjligtvis kan de senaste årens finansiella nedgång vara en orsak till ökningen. Det finns en risk att kostnadsbesparingar inneburit att den interna kontrollen blivit lidande till följd av bland annat personalneddragningar”, fortsätter Martin Krüger.

Undersökningen visar också att i flertalet av de upptäckta oegentligheterna fanns det tidiga varningssignaler som företagen inte agerade på.

”Genom ett aktivt förebyggande arbete med att öka medvetenheten kring riskerna för oegentligheter samt genomförande av riskanalyser fokuserade på oegentligheter hade flertalet av de svenska fallen gått att förhindra”, avslutar Martin Krüger.

För mer information, vänligen kontakta:
Martin Krüger, chef för KPMGs Forensic enhet, tel. 070-527 47 60, martin.kruger@kpmg.se
Joakim Löfgren, Presskontakt KPMG, tel. 070-653 00 77, joakim.lofgren@kpmg.se

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Som medlem i KPMG International ingår vi i ett av världens främsta nätverk med 138 000 medarbetare i 150 länder. I Sverige har KPMG 1 600 medarbetare på 60 orter runtom i landet. www.kpmg.se

KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.