Yield AB

FÖRETRÄDE OCH RABATT TILL YIELDS AKTIEÄGARE VID FÖRSÄLJNING AV AKTIER I THENBERG & KINDE FONDKOMMISSION AB (PUBL)

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 13:16 CEST

Aktieägare i Yield AB per den 24 augusti 2007 har företräde till minst en tredjedel av erbjudandet att förvärva aktier i Thenberg & Kinde Fondkommission AB. Därtill ges en rabatt på teckningskursen, 10 kronor jämfört med 12 kronor för allmänheten. Erbjudandet uppgår till max 9 Mkr eller 7,3 % av aktiekapitalet. Under september kommer aktien att listas och upptagas till handel på Göteborgs OTC-lista.

Thenberg & Kinde har en lång historia bakom sig. De senaste åren har varit dynamiska med snabb tillväxt och kraftig lönsamhetsförbättring. Bolaget har kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö med en stark och unik ställning i västra Sverige. Bolaget har en god orderportfölj för det närmaste halvåret. Sista dag för handel i Yield med rätt att utnyttja erbjudandet är tisdag den 21 augusti.

För mer info:
Patric Perenius,
VD Yield AB (publ)
031-13 11 90
www.yield.nu


Yield AB (publ) har som primär affärsidé att bistå med tjänster och ägarspridning i bolag som vill få sin aktie listad på handelsplats för aktier. Yieldaktien handlas på Göteborgs OTC-lista under kortnamnet Yild MTFB. Yield har ca 3 500 aktieägare.


Yield har som primär affärsidé att ägarsprida aktier i andra bolag. Aktier i externa bolag fördelas till Yields ca 2 800 aktieägare. Därmed uppnås väsentliga villkor för att bolaget ska kunna bli publikt och noterat på en handelsplats för aktier, t ex Stockholmsbörsen eller NGM. I Yields verksamhet ingår även att identifiera, förädla och ägarsprida till Yields aktieägare råvaruprojekt i tidiga skeenden.