Allokton

Företrädesemission i Allokton AB genomförd

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 13:20 CET

Företrädesemissionen i Allokton AB tecknades, med och utan företrädesrätt, till totalt 55 procent, motsvarande 4.808.419 kr, fördelat på 1.406.250 aktier av serie A och 3.402.169 aktier av serie B. Teckningskursen uppgick till 1 kr per aktie.

Efter genomförd emission uppgår antalet aktier av serie A till 5.906.250 st och antalet aktier av serie B till 26.872.214 st. Inga teckningsoptioner finns utestående.

Bolaget tillförs genom emissionen 4.808.419 kr före emissionskostnader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Johansson, ägare och styrelseledamot

+46-(0)735-06 07 07

Allokton AB´s (publ) affärsidé är att förvärva, äga och effektivt förvalta fastighetsbestånd vilket i kombination med fördelaktiga finansieringslösningar skall ge en god avkastning på investerat kapital. Allokton är sedan 18 december 2006 upptagna för handel på First North under tickerkoden ALOK B. Alloktons Certified Adviser och likviditetsgarant på First North är Mangold Fondkommission tel 08-5030 1550.