Global Gaming Factory

FÖRETRÄDESEMISSION I GLOBAL GAMING FACTORY X

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 16:13 CEST

Memorandum för investering i förvärv av fildelarsiter offentliggörs.

Vid styrelsesammanträde, med stöd av bemyndigande från årsstämma 30 juni 2009, beslöts att genomföra en företrädesemission om högst 44.477.714 aktier motsvarande cirka 8.895.542,80kr. GGF har erhållit teckningsförbindelser om 5.380.220 SEK för 26.901.102 aktier vilket täcker 60,48% av emissionsvolymen.

Emissionsbeloppet skall investeras i förvärv av fildelarsiter.

Årsredovisning och handelsstopp
Handelsstoppet hävs efter offentliggörandet av årsredovisningen 2009 vilket skall ske senast 12 oktober 2010.

Avstämningsdag: 8 oktober 2010
Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 oktober 2010 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 oktober 2010.

De som på avstämningsdagen den 8 oktober 2010 är registrerade som aktieägare i GGF äger företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätter. Sju (7) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie.

Teckningstid: 12 oktober - 26 oktober 2010
Teckningskurs: 0,20 SEK per aktie

Erbjudandet omfattar högst 44.477.714 aktier. Idag finns 311.344.000 aktier i bolaget, varav samtliga är stamaktier.

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Mangoldlistan under perioden 12 oktober - 21 oktober 2010
Handel med BTA kommer att ske på Mangoldlistan från och med den 12 oktober 2010 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske i november 2010.

Stockholm den 6 oktober 2010

Styrelsen
Global Gaming Factory X AB


För mer information vänligen kontakta:
Janne Lundqvist,
Music Business Relations Manager,
Tel: +46 (0)70-252 00 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Global Gaming Factory Pressrelease 2010-10-06 (Svenska).pdf
Global Gaming Factory Memorandum (Svenska).pdf
Global Gaming Factory Villkor och anvisningar för emissionen.pdf
Global Gaming Factory Särskild anmälningssedel med företräde.doc
Global Gaming Factory Särskild anmälningssedel utan företräde.doc

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Global Gaming Factory