Cefour Wine & Beverage AB (publ)

Företrädesemissionen fulltecknad

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2013 15:09 CEST

Cefours företrädesemission, vars teckningsperiod löpte från 5 juni - 26 juni 2013, har fulltecknats. Nyemissionen tillför Cefour 1.621.184 kr före avdrag för emissionskostnader.

Emissionen omfattade 10.807.893 aktier.

”Detta är mycket glädjande och ett bevis på att våra aktieägare stödjer oss i vårt fortsatta arbete och internationella expansion”, säger Mikael Bergholts VD på Cefour Wine & Beverage.

För mer information, vänligen kontakta:

Mats Krönlein, Styrelseordförande
mats@cefourwine.com. Tel: +46 (0) 709 – 32 50 06

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin som tappats på attraktiva, praktiska och drickfärdiga engångsglas av återvinningsbar plast. Sedan produktionsstarten 2010 har Cefour utvecklat en avancerad och unik produktionsteknik, där företaget äger hela processen i tillverkningen. Detta innebär att vi själva köper in viner och råmaterial för tillverkning av produkterna – och helt i egen regi – framställer hela förpackningen samt tappar och försluter glasen.

www.cefourwine.com