MedicPen

FÖRETRÄDESEMISSIONEN GENOMFÖRD

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 16:03 CESTDen 26 juni 2009 var sista dag för teckning av aktier i MedicPen Aktiebolags (publ) företrädesemission. MedicPen tillförs genom nyemissionen drygt 5,1 MSEK före emissionskostnader.

Aktiekapitalet kommer att öka med 535.078 SEK; från 1.012.968,75 SEK till 1.548.046,75 SEK. 8.561.248 aktier nyemitteras och antalet aktier kommer att öka från 16.207.500 till 24.768.748 aktier.

2009-07-01

För ytterligare information:
Cristian Hallin, VD
Telefon: 035-100 800
E-post: cristian@medicpen.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
MedicPen Pressrelease 2009-07-01.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida MedicPen

Om MedicPen
MedicPen är listat på AktieTorget sedan december 2006. Bolaget utvecklar patenterade produkter, som underlättar för patienter att sköta sin medicinering. Bolaget vänder sig till tre marknadssegment; konsumentmarknad, läkemedelsbolag samt vårdcentraler och sjukhus.