Cefour Wine & Beverage AB (publ)

Företrädesemissionen slutförd, teckningsgrad 91 procent

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2013 08:36 CET

Cefour Wine & Beverage Partihandels företrädesemission, vars teckningsperiod löpte från den 22 november till den 6 december 2013, har tecknats till cirka 90,8 procent. Företrädesemissionen tillför Bolaget drygt 6 miljoner kronor före emissionskostnader.

Genom företrädesemissionen ökar Cefour Wine & Beverage Partihandels aktiekapital med 2 414 490,40 kr till 11 276 963,16 kr.

Av de tecknade aktierna är cirka 56 miljoner aktier (cirka 46 procent) tecknade med primär företrädesrätt och cirka 65 miljoner aktier (cirka 54 procent) utan företrädesrätt. Någon garantiteckning har inte gjorts.

De aktieägare som erhåller tilldelning av aktier utan stöd av teckningsrätter erhåller avräknings-notor under vecka 50, där tilldelat antal aktier samt betalningsinstruktioner framgår, beräknad likviddag är den 18 december 2013.

Både styrelse och VD gläds oerhört åt detta mycket positiva gensvar från nya och gamla aktieägare. Trots en turbulent höst tycks det finnas ett stort förtroende kvar för Bolaget. Inför nästkommande verksamhetsår finns förnyad energi hos personalen och pengar på banken. En bättre start på 2014 kan man nog inte få, säger Jan Nilstadius, styrelseordförande i Cefour.

Styrelsen och Cefours personal vill samtidigt passa på att önska kunder, leverantörer, aktieägare med flera en riktig skön och vilsam Jul och ett Gott Nytt År.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Styrelseordförande Jan Nilstadius – 070-300 50 20
Mikael Bergholts, VD, Tel: 076-632 24 75


Cefours affärsidé är att sälja och distribuera vin som tappats på attraktiva, praktiska och drickfärdiga engångsglas av återvinningsbar plast. Sedan produktionsstarten 2010 har Cefour utvecklat en avancerad och unik produktionsteknik, där företaget äger hela processen i tillverkningen. Detta innebär att vi själva köper in viner och råmaterial för tillverkning av produkterna – och helt i egen regi – framställer hela förpackningen samt tappar och försluter glasen.

www.cefourwine.com