Ipsos Sweden

Förfalskningar ökar när Kinas bilreservdelsmarknad dubblar sin storlek

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 11:04 CEST

De nästkommande fem åren uppskattas Kinas bilreservdelssmarknad uppnå en årlig tillväxt på 20 %. Tillväxten beror främst på ökad inhemsk efterfrågan på nya bilar samtidigt som andrahandsmarknaden för bilar i Kina ständigt växer. Detta medför att marknaden för förfalskade bildelar, som redan idag är världens största med ett totalt värde på över 40 miljarder dollar kommer att växa ytterligare.

Centralregeringen i Kina har försökt att motverka förfalskningar av reservdelar genom att implementera nya immaterialrättslagar men tillämpningen och verkställandet av dessa lagar har visat sig vara bristfällig på lokal och regional nivå. Bildelstillverkare måste, som ett resultat av detta, utveckla egen IP-protection för att motarbeta hotet från förfalskare.

Ipsos Buiness Consulting, världsledande inom faktabaserad affärsrådgivning, har publicerat ny forskning som belyser de risker som förfalskare utgör för Kinas snabbt expanderande bildelsmarknad.

– Samtidigt som Kinas bilflotta växer i snabb takt kommer reservdelsmarknaden utgöra en allt större källa till lönsamhet. För att garantera denna marknads hållbarhet har det blivit topprioritet för bildelsutvecklare att skydda industrin, säger Klaus Paur, global chef för Ipsos Automotive.

Idag står utländska företag för en tredjedel av reservdelsmarknaden i Kina. De förväntas att befästa denna position då utländska firmor har en strängare IP-protection samtidigt som man har större erfarenhet av fusioner och förvärv än vad de kinesiska företagen har.

Läs hela rapporten här


Om Ipsos:

Ipsos är ett globalt strategi- och analysföretag med ca 17 000 anställda och verksamhet i 90 länder. Ipsos erbjuder full service inom research och analys genom sex globala affärsområden: Ipsos ASI (Kommunikation och reklam), Ipsos Marketing, Ipsos Media, Ipsos Public Affairs, Ipsos Loyalty och Ipsos Observer (Datainsamling och sammanställning). Ipsos är noterat på Parisbörsen och har huvudkontor i Paris. www.ipsos.se, www.ipsos.com