Den Nya Välfärden

Förfalskningshärva i upphandlingsmål

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2011 09:48 CET

Konkurrenskommissionen har utrett Luleå tekniska universitets (LTU) upphandlingar av tryckeritjänster i tre fall. Samtliga utredningar visar på allvarliga överträdelser av lagen om offentlig upphandling (LOU), något som förvaltningsrätten nu har bekräftat i dom.

 – Ett anmärkningsvärt inslag i det mål som har förts i domstolen är att LTU har använt sig av förfalskat bevis i ett försök att undslippa den rättsliga prövningen. Om en statlig myndighet, tillika ett universitet, ägnar sig åt att använda förfalskade urkunder är detta givetvis något att ta på största allvar. – Det är viktigt att universitetets inblandning utreds av åklagare, säger Pär Cronhult, chefjurist för Konkurrenskommissionen. Vi kommer därför att polisanmäla detta.

 – LTU har skyldighet att följa LOU, men har ändå i ett antal fall vänt sig direkt till företag för att få tryckeritjänster utförda. Direktinköpen sätter konkurrensen helt ur spel och strider mot upphandlingsreglerna. Dessutom kan det innebära att myndigheten, och därmed ytterst skattebetalarna, får betala ett för högt pris eftersom inga andra leverantörer har fått vara med och konkurrera, säger Pär Cronhult.

– Konkurrenskommissionen har genomfört en serie utredningar av LTUs upphandlingar av tryckeritjänster och dessvärre har varje utredning visat på olagligheter. Det tyder på att upphandlingsrutinerna behöver ses över, säger Pär Cronhult.

Konkurrenskommissionen är en oberoende expertgrupp som inrättades 1 januari, 1994 av Den Nya Välfärden för att bevaka och uppmärksamma snedvridning av konkurrens med offentliga medel. Sedan starten har mer än 600 ärenden avgjorts. I kommissionen ingår ordförande Inger Ridderstrand Linderoth tidigare stadsjurist i Stockholm, Sigvard Berglöf, tidigare regeringsråd, Patrik Engellau, ordförande tankesmedjan Den Nya Välfärden, Erik Nerep, professor i konkurrensrätt, Lennart Palm, tidigare vd vid Näringslivets regelnämnd (NNR) samt Per Arne Sundbom, tidigare konkurrensråd vid Konkurrensverket.