Billerud AB

Förhandlingar med Barloworld om köp av Henry Cook Ltd

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2003 09:50 CEST

Billerud AB (publ) förhandlar om ett köp av det engelska förpackningspappersföretaget Henry Cooke Ltd från det internationella industriföretaget Barloworld Ltd meddelar de båda företagen. Förvärvsprocessen har inletts och ett Letter of Intent har undertecknats. Processen beräknas vara avslutad före årsskiftet. Den förväntade köpeskillingen uppgår till cirka MSEK 230 (MGBP 17,5) på skuldfri bas, vilket ungefär motsvarar bokfört värde.

Henry Cooke Ltd. är ett brittiskt dotterbolag till det börsnoterade sydafrikanska företaget Barloworld. Företaget producerar förpackningspapper inriktat på papper för medicinska och flexibla förpackningar, vilket är två av Billeruds prioriterade segment. Företagets tillverkningsanläggning är belägen cirka 100 km norr om Manchester och omfattar två MG-maskiner med en kapacitet på cirka 45.000 årston. Företaget har cirka 180 anställda och omsätter cirka MSEK 400 (MGBP 30). Försäljningen sker globalt men med tyngdpunkt i Europa.

Billeruds CEO Bert Östlund kommenterar: "Henry Cooke verkar inom av oss prioriterade produktsegment där vi har ambitionen att växa. Ett förvärv skapar nya samordnings-möjligheter inom Billerud, ökar massaintegrationen och kommer att överskrida vårt avkastningskrav."

Barloworlds CEO Tony Phillips säger: "Vi tog ett strategiskt beslut för några år sedan att lämna pappersindustrin och den här överenskommelsen avslutar processen." Barloworld sålde sin övriga pappersverksamhet under 1999.

Stockholm den 9 september 2003
Billerud AB (publ)

Bert Östlund
VD och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Bert Östlund, VD och koncernchef, 08 553 335 00 eller 070 518 2757 Nils Lindholm, Ekonomi- och finansdirektör, 08 553 335 07 eller 070 217 5225 För ytterligare information om Billerud besök www.billerud.com

För ytterligare information om Barloworld besök www.barloworld.com eller kontakta Mark Drewell, Informationschef, +27 11 445 1204, e-mail mdrewell@barloworld.com