Nobia AB

Förhandlingar om personalnedskärningar i Finland

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 13:14 CEST

Mot bakgrund av minskad efterfrågan av kök till nya bostäder i Finland inleds samarbetsförhandlingar avseende anpassning av produktionskapaciteten i Nobias affärsenhet Novart.

För ytterligare information kontakta:

Preben Bager, VD och koncernchef Ingrid Yllmark, informationschef Telefon 08440 16 00 eller 0708 65 59 00 Eller Jorma Lehtovuori, affärsenhetschef för Novart Telefon +358400352174

Nobia AB 5 september 2008

Nobia är Europas ledande köksföretag med verksamhet i ett tiotal länder. Koncernen tillverkar och säljer kompletta kökslösningar genom ett flertal starka lokala och internationella varumärken, bland andra Magnet i Storbritannien, HTH i Norden, Hygena i Frankrike och Poggenpohl globalt. Försäljningen sker via köksbutiker och andra försäljningskanaler samt direkt till företagskunder. Nobia skapar lönsam tillväxt genom att arbeta efter företagets strategiska hörnstenar. Nobia har cirka 8 500 anställda och en årlig nettoomsättning på ungefär 16 miljarder kronor. Nobias aktie är noterad på OMX Nordiska Börsen i Stockholm under symbolen NOBI, sektor Sällanköpsvaror och tjänster. Nobia ingår i OMX Stockholm Benchmark index.

Webbplats: www.nobia.se