Näringsdepartementet

Förhandlingar om statliga garantier för lån till Volvo Cars kan påbörjas

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 14:10 CET

Regeringen har idag beslutat att ge Riksgälden i uppdrag att inleda förhandlingar om villkoren för en statlig garanti avseende lån till Volvo Cars från Europeiska investeringsbanken, EIB.

- Dagens beslut innebär att vi ger Riksgälden uppdraget att förhandla om eventuella lånegarantier som syftar till att hjälpa svensk fordonsindustri i den gröna omställningen. Det är viktigt för forskningen, teknikutvecklingen och jobben i Sverige, säger näringsminister Maud Olofsson.

Garantierna skulle täcka lån i EIB för genomförandet av projekt med syfte att långsiktigt stärka forskning, utveckling och produktion i Sverige och därmed stärka Volvos framtida fotfäste i landet.

Innan ett regeringsbeslut kan fattas om att ställa ut garantierna krävs att EIB beviljar låneramen och att Europeiska kommissionen godkänner villkoren för utställande av statliga kreditgarantier inom ramen för statsstödsreglerna.

Johanna Martin
Pressekreterare
070 206 75 62