Coop

Förhandlingarna i Stockholms tingsrätt mellan KF och SpmO: Målet gäller mer än bara en film

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2003 10:24 CEST

Här följer en fortsatt sammanfattning av KFs sakframställan i målet i Stockholms tingsrätt om marknadsföring av ekologiska produkter. En sammanfattning av måndagens förhandling skickades ut i tisdags.

KF lade idag fram ett antal rapporter och undersökningar som visar att ekologiskt jordbruk bidrar till minskad övergödning. Användningen av kemiska bekämpningsmedel i jordbruket tog också upp stor del av dagen. KF ville med det bevisa att det är viktigt med en debatt om den mat som vi äter.

Det ekologiska jordbruket bidrar positivt till åtta av samhällets 15 uppsatta miljökvalitetsmål, däribland målet "Ingen övergödning". De nationella miljömålen är beslutade i Sveriges riksdag och är de yttersta målen för samhällets miljöpolitik.
Havsmiljökommissionen har i sin utredning som kom i somras betonat att kvävetillförseln måste minskas till en nivå som man antar motsvarar 1940-talets nivå. Det innebär en kraftig framtida minskning av mängderna kvävegödsel som används i jordbruket. I ekologiskt lantbruk är intensiteten, kvävetillförseln och kväveutlakningen lägre, vilket styrks även av SpmO:s bevisning.
KF anser att det finns påtagliga risker och hot i samband med användning av bekämpningsmedel. Den osäkerhet som råder beträffande effekterna av dessa motiverar restriktivitet i tillåtlighet och försiktighet vid användning. Det finns anledning för såväl enskilda individer som näringsidkare att känna oro. SpmO däremot menar att hoten är en stark överdrivna.
Det finns problem med bekämpningsmedel såväl beträffande svenskproducerade livsmedel som livsmedel odlade utomlands. De problem med bekämpningsmedel som avser utomlands odlade livsmedel är relevanta för svenska konsumenter då cirka hälften av alla vegetabiliska livsmedel i butikerna är importerade.
Användningen av bekämpningsmedel är betydande i jordbruket. KF lyfte upp de nya forskningsrönen från Danmark om att glyfosat hamnar i grundvattnet.
Den sammanfattande slutsatsen när det gäller bekämpningsmedel är att det finns problem med resthalter i livsmedel, och att kontrollsystemen har brister. Det finns risker som inte är acceptabla, det finns anledning att informera konsumenterna, det finns anledning att bilda opinion.
Läs hela sakframställan kommer att läggas ut på coop.se/rattegang

Ytterligare information
Coop Sveriges Presstjänst 08- 743 23 33 för information eller bilder.

Bilder från första rättegångsdagen finns också hos Pressen bild och Scanpix.

Coop Sverige AB bedriver dagligvaruhandel genom butikskedjorna Coop Forum och Coop Konsum. Coop Sverige AB är en del av Coop-koncernen, Nordens största dagligvaruföretag och gemensamt ägt av konsumentkooperationerna i Sverige, Norge och Danmark. Coop Sverige ABs uppdrag är att erbjuda sina medlemmar ekonomisk, ekologisk och social nytta.