Näringsdepartementet

Förhandlingarna med kraftindustrin om kärnkraften har avslutats

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 15:28 CEST

-Även om någon förhandlingslösning inte kunnat nås med kärnkraftföretagen är en omställning av energisystemet nödvändig, säger statens förhandlingsman Bo Bylund, men den måste få ta tid.

Bo Bylund har idag lämnat en rapport till näringsminister Leif Pagrotsky. I denna konstateras bl a att någon förhandlingslösning inte kunnat nås med kärnkraftföretagen. - Efter att gemensamt med företagen utvärderat förhandlingsläget har jag bedömt att det inte är meningsfullt att fortsätta förhandlingarna. Vi har i praktiken inte känt tillräcklig trygghet för varandras vilja och långsiktiga förmåga att leva upp till en uppgörelse och dessutom har avståndet i viktiga förhandlingsfrågor varit för stort, säger Bo Bylund.

I rapporten framhålls att dagens kärnkraftberoende inte är långsiktigt hållbart och att en omställning till ett långsiktigt hållbart energisystem tar tid. Det är viktigt att omställningen ges en tidig och tydlig start och att det därefter sker en successiv och balanserad avveckling av kärnkraften. Kärnkraftföretagens ansvar för olyckor bör skärpas.

Den önskvärda visionen är att Sverige på lång sikt baserar hela energiförsörjningen på förnybar energi. Det är dock inte realistiskt med en utbyggnad av vattenkraft, vindkraft och bioenergi i en sådan takt att en stor del av kärnkraften kan ersättas samtidigt som vi ytterligare minskar användningen av kol och olja. Under en omställningsperiod måste naturgasanvändningen tillåtas öka på ett balanserat sätt. Särskilt viktigt är att ta till vara naturgasens möjligheter till ytterligare resurseffektiv elproduktion i kraftvärmeverk.

Nödvändiga förutsättningar för omställningen är ökad energieffektivisering, effektivare tillståndsprocesser för nya elproduktionsanläggningar, svenskt deltagande i internationell utsläppshandel, utbyggnad av vindkraft, kraftvärme och möjlig vattenkraft, ökad bioenergianvändning jämte utbyggnad av infrastrukturen för att utveckla marknaden för el och naturgas. Långsiktiga forsknings- och utvecklingsinsatser för ny energiteknik krävs.

Kontakt:
Bo Bylund
Statens förhandlare
för omställning av
energisystemet
0243-44 54 00

Lars Andersson
Departementssekreterare
08-405 36 58