Sveriges Kommuner och Landsting

Förhandlingsdelegationen svarar Sveriges läkarförbund

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 16:34 CET

Läkarförbundets skrivelse från 2006-11-07

Som svar på Läkarförbundets skivelse 2006-11-07 vill Sveriges Kommuner och Landsting anföra att det nya regelverket i arbetstidslagen utifrån EG:s arbetstidsdirektiv, är tänkt att förbättra läkarnas arbetssituation/miljö, samtidigt som vårdens kvalitet och patientsäkerheten säkerställs. Vi vet att det sedan länge pågår ett intensivt arbete i samtliga landsting/regioner med att anpassa såväl organisation som arbetstidsförläggning i syfte att bibehålla fortsatt hög patientsäkerhet och att beakta skyddsaspekten för personalen. Sveriges Kommuner och Landsting har förutsatt att detta arbete också sker i dialog med de fackliga organisationerna. Vi är dock inte övertygade om att kollektivavtal måste tillgripas i första hand. I vilken utsträckning det kan finnas behov av kollektivavtalslösningar är en fråga som måste avgöras hos respektive huvudman.

Sveriges Kommuner och Landsting

Åke Hillman

Ordförande i förhandlingsdelegationenPressjour: 08 - 452 7101

Sidan granskad 9 nov