Näringsdepartementet

Förhandlingsman för Stockholms infrastruktur utsedd

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 13:15 CET

Pressmeddelande
10 november 2006
Näringsdepartementet

Infrastrukturminister Åsa Torstenson presenterade idag, fredagen den 10 november, regeringens beslut om förhandlingsmannen för Stockholms infrastruktur samt uppdraget. Chefsförhandlare blir Carl Cederschiöld, tidigare finansborgarråd i Stockholms stad. Biträdande förhandlare blir Lars-Eric Ericsson, tidigare ansvarig för trängselskatteförsöket, och Karin Starrin, generaldirektör för Tullverket.

- Uppdraget är att finna en demokratiskt förankrad lösning för trafiksituationen i Stockholm och trängselskatter kommer att utgöra en del av kommande vägsatsningar, säger Åsa Torstensson.

Regeringen har även beslutat om:

- Förslag om utformning av uttaget av vägavgifter i form av trängselskatt samt hur intäkter från dessa bör användas skall lämnas till regeringen senast den 1 mars 2007. Resultatet av förhandlingen skall redovisas senast den 1 december 2007.
- För att kunna hålla ett högt tempo i diskussionen kring lösningar för infrastrukturen och alternativa finansieringsformer har regeringen tagit initiativ till vissa utredningar och förslag som tills vidare kommer att löpa parallellt med förhandlingsmannens arbete.
- Regeringen avser att lägga en proposition till Riksdagen så att vägavgifter i form av trängselskatt kan införas under första halvåret 2007.
- Regeringen har beslutat om ett uppdrag som innebär att förutsättningarna för en utökad spårkapacitet genom centrala Stockholm med ytspårslösning utreds.
- Regeringen avser att inhämta synpunkter från grundlagsutredningen angående möjligheterna att tillåta uttag av lokalt eller regionalt beslutade avgifter i syfte att finansiera transportinfrastruktur.


Kontakt:
Elin Lagercrantz
Pressekreterare hos Åsa Torstensson
08-405 10 47
070-580 02 47
elin.lagercrantz@industry.ministry.se

Carl Cederschiöld
Chefsförhandlare
070-472 91 44