Finansförbundet

Förhastat från Riksbanken och Anders Borg

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 16:34 CET

Förhastat från Riksbanken och Anders Borg

 Riksbanken sällar sig nu till Anders Borg och Finansinspektionen i synen på att de Svenska Bankerna ska omfattas av krav på kapitaltäckning och säkerhet som går betydligt längre än det som fastlagts i nuvarande och kommande EU-regler.  I sin ”Stabilitetsrapport” framhåller Riksbanken att deras stresstester visar att ”de svenska bankerna har tillräckligt med kapital för att ha en god motståndskraft även om kreditförlusterna skulle bli betydligt större än de som förväntas i rapportens huvudscenario…. De svenska bankerna är väl kapitaliserade i en internationell jämförelse och har god tillgång till marknadsfinansiering".

 Såväl Riksbanken som Finansinspektionen och Finansdepartementet bortser helt ifrån att de svenska bankerna på detta sätt utsätts för en konkurrensnackdel gentemot banker från många andra länder.

 -  Att det är ett bekymmersamt läge på finansmarknaderna råder det inget tvivel om och det finns skäl att ställa höga krav, så som man gjort i Schweitz och Storbritannien – som också är länder med stor banksektor. Men kraven ska vara lika för alla banker som konkurrerar på samma marknad, säger Lillemor Smedenvall, ordförande i Finansförbundet.

-       Nu varnar också riksgäldsdirektören Bo Lundgren för att allt för höga kapitaltäckningskrav på bankerna slår negativt på tillväxten. Det kan i så fall påverka hela den svenska arbetsmarknaden – inte bara de som arbetar inom den finansiella sektorn. Vi ser också att bankerna tenderar att ta ut de förväntade extrakostnaderna i förväg – vilket kan drabba såväl anställda som kunder. Aktieägarna tycks än så länge hållas tämligen skadefria då man inte ger avkall på de höga avkastningsmålen.

-       Jag ser hellre att Anders Borg verkar på EU-nivå för att skapa likartade regler för alla länder och företag än att han tillsammans med Riksbanken och Finansinspektionen skapar än mer negativa förväntningar på de svenska bankerna.

 FINANSFÖRBUNDET

 Lillemor Smedenvall                                          Per Karlberg

Förbundsordförande                                         Förbundssekreterare                                                                                         

 070 638 03 91                                                  0704    130 320