Friends of a Free Iran, Nordic branch / Sweden

Förhindra ytterligare blodsspillan i Camp Ashraf i Irak

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2010 20:18 CET

Det är med bestörtning som den svenska grenen av FOFI (Friends of a Free Iran) nås av rapporter om nya försök att utöva påtryckningar mot invånarna i Camp Ashraf i Diyala-provinsen i Irak.

Denna gång har irakiska myndigheter under direkt ledning av premiärminister Nouri al-Maliki och med direktiv från underrättelstjänsten i Teheran iscensatt ett makabert skådespel utanför porten till Camp Ashraf. Påstådda anhöriga till invånarna kräver att få träffa sin släktingar utanför lägrets premisser. Invånarna har besvarat kraven med att främlingarna är välkomna att besöka angivna personer inne i lägret. Denna begäran måste förstås mot bakgrund av de irakiska säkerhetsstyrkornas mycket allvarliga angrepp mot invånarna i somras, som resulterade i 11 döda, hundratals skadade och bortförande av 36 personer.

De irakiska myndigheterna har dock avslagit denna begäran och istället inbjudit journalister med nära band till Teheran att bevittna invånarnas ”fångenskap” i Camp Ashraf. Allt i syfte att ytterligare eskalera den psykologiska krigföringen mot invånarna och att bana väg för ett beväpnat ”befriande” av dem.  

Situationen i Camp Ashraf är sedan tidigare prekär p g a den lånvariga belägringen med brist på förnödenheter såsom läkemedel och bränsle som följd. Men med ett annalkande val i Irak och en av folkliga protester utmanad regim i Teheran skyr den Iran-stödda regeringen i Irak inga medel att tillintetgöra det hot mot den iranska regimen som Camp Ashraf utgör. Camp Ashraf är hemvist åt Folkets mujahedin, den främsta oppositionsrörelsen mot den iranska regimen, vilken av iranska myndigheter utmålas som regimens främsta fiende och samröre med vilken straffas med döden.

Den svenska grenen av FOFI uppmanar världssamfundet, och FN, EU och USA i synnerhet, att brådskande ingripa i syfte att förhindra ytterligare blodsspillan i Camp Ashraf. 

På styrelsens uppdrag,

Gösta Grönroos, vice talman

Contact: fofinordic5@gmail.com

073 992 9552