Upplandsmuseet

Förintelsens minnesdag 27 januari i Uppsala

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2014 15:53 CET

Pressmeddelande 2014-01-16

Förintelsens minnesdag

Minnesdagen 27 januari är en uppmaning till oss alla om att
något som Förintelsen av romer, judar och andra utsatta människor inte får
hända igen. På samma gång visas aktning för alla individer och grupper som på olika
sätt för kamp mot diskriminering, förföljelser, intolerans,
främlingsfientlighet (xenofobi) och rasism på vår jord. Vi har alla ansvar, på
de sätt som vi är i stånd, att föra kampen vidare mot sådana orättvisor.

27 januari samlas folk över hela världen i en varje år
återkommande manifestation, den internationella minnesdagen för Förintelsens
offer – samma datum som koncentrationslägret Auschwitz gjordes fritt 1945. År
2014 vill vi särskilt lyfta fram den romska gruppens lidande under Förintelsen,
men givetvis även andra grupper som blev drabbade av nazistväldet.

Minnesceremoni på Stora torget i Uppsala den 27 januari
2014 kl. 17–17.30

Katja Blomérus, Upplandsmuseet, välkomnar
Museichef Håkan Liby inleder
Susanne Levin, anhörig, Judiska föreningen i Uppsala
Jadwiga Markowska, anhörig, föreningen Romani Szatra
Domino Kai, Upplandsmuseet

Ljuständning och en tyst minut för att hedra alla offer,
överlevande och anhöriga. Minnesstunden avslutas med den romska nationalhymnen Gelem,
gelem
.

Fredens Hus i Uppsala slott håller öppet efter
ljusmanifestationen, kl. 18–20. Visning av utställningarna om Folke Bernadotte
och Raoul Wallenberg kl. 18.30. Två fredsprofiler som genom insatser under
andra världskriget räddade människor undan Förintelsen.

Det här är första gången en
offentlig minnesceremoni arrangeras till minne av Förintelsens offer i Uppsala,
på initiativ av Upplandsmuseets projekt Romska Röster, som stöds av
PostkodLotteriet och Kulturrådet.

Arrangörer:Upplandsmuseet i samarbete med föreningarna Romani Szatra, Romano Staggos,
Bahtale Roma, Judiska föreningen i Uppsala, Uppsala Rödakorskrets, Sensus,
Romané Bučá i Uppsala, Fredens Hus,

Rädda Barnen Distrikt Uppsala, Rädda Barnen Tierp och

Sveriges Internationella Roma Filmfestival.

Bakgrund:50 år efter befrielsen hedrades minnet av Förintelsen på detta sätt för
första gången och sedan 1999 är den 27 januari en nationell minnesdag i
Sverige. År 2005 förklarade FN denna dag som en internationell minnesdag.

För dig som vill veta mer om Förintelsens romska offer, läs
via länken http://expo.se/2009/lat-oss-aven-beratta-om-osynliggorandet-av-europas-romer_2716.html

På Forum för levande historias webbplats finns ett
kalendarium med arrangemang för Förintelsens minnesdag över hela Sverige, samt
mer bakgrund till minnesdagen och årets tema. http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/forintelsen/forintelsens-minnesdag.

Pressbilderhttp://www.upplandsmuseet.se/Sidor/PRESS/Pressmeddelanden/Forintelsens-minnesdag-27-januari/

Kontakt
Tuula Autio, chef Kommunikation
018- 16 91 40, 0704- 09 95 62
tuula.autio@upplandsmuseet.se


I centrum för Upplandsmuseets verksamhet står den uppländska kulturhistorien och kulturarvet. 
Museets uppdrag är att utforska kulturhistorien, 
vårda kulturarvet och förmedla kunskapen om det.

Att utforska kulturhistorien är verksamhetens drivkraft. Upplandsmuseet bedriver kontinuerlig kunskapsuppbyggnad i form av vetenskaplig forskning, undersökningar och inventeringar. 
Arbetet resulterar i materiella samlingar av olika slag: föremål, fotografier, texter.

Genom att förteckna, registrera och vårda insamlade föremål och kulturhistoriska miljöer i länet säkras kunskapen
om kulturarvet till förmån för dagens och framtidens människor.  
Här är verksamheten i magasinet central.

I museets uppdrag ingår att bearbeta och förmedla den uppländska kulturhistorien och göra den tillgänglig för länets invånare. Utställningar, publikationer, sökbara databaser, föreläsningar och visningar gör det möjligt för alla att ta del av kulturarvet.

Upplandsmuseets verksamhet med att utforska, vårda och förmedla
styrs av utarbetade handlingsprogram.