Stockholms stad

Förlägg studiedagar under religiösa högtider!

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 15:11 CEST

Rinkeby stadsdelsförvaltning, nämndordförande Abebe Hailu (s), Telefon: 070-47 021 06


Svenska helgdagar utgår från kristendomen, vilket innebär problem för alla skolelever som tillhör andra religioner. Abebe Hailu (s), ordförande i Rinkeby stadsdelsnämnd föreslår därför i en skrivelse som i kväll överlämnas till stadsdelsnämnden att skolornas studiedagar i fortsättningen ska planeras utifrån muslimska högtider.

- Här i Rinkeby är 40-50% av eleverna muslimer, och det borde vara en självklar rättighet för dem att vara lediga från skolan under för dem viktiga religiösa högtider. Det skulle vi kunna lösa genom att planera in skolornas studiedagar utifrån dessa högtider. På samma sätt borde alla stadsdelar kunna planera in studiedagar utifrån de religiösa högtider som är viktiga för merparten av befolkningen i respektive stadsdel, säger Abebe Hailu (s), ordförande i Rinkeby stadsdelsnämnd.

- För oss socialdemokrater är det en självklarhet att kämpa för rättvisa och jämlikhet. Att få möjlighet att utöva sin egen religion är en mänsklig rättighet som vi inte kan ta ifrån hälften av våra medborgare, säger Abebe Hailu som själv är kristen.

Rektorerna i Rinkeby har ställt sig positiva till förslaget. Tanken är att studiedagarna i stadsdelen från och med höstterminen planeras utifrån muslimska högtider.

För mer information kontakta Abebe Hailu (s), ordförande i Rinkeby stadsdelsnämnd, 070-47 021 06