Svensk Fjärrvärme

Förläng remisstiden för TPA-utredningen!

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2011 12:35 CEST

Svensk Fjärrvärme skriver idag till näringsminister Maud Olofsson och begär en generell förlängning av remisstiden för utredningen ”Fjärrvärme i konkurrens”, om tredjepartstillträde, TPA, till fjärrvärmenäten.

Utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten, "Fjärrvärme i konkurrens", föreslår stora förändringar för fjärrvärmen. Utredningen är omfattande och saknar i vissa stycken konsekvensanalyser av förslagen, som förändrar verksamheten i grunden om de genomförs.

För att remissinstanserna ska få rimlig tid att sätta sig in i förslagen och kunna bidra med analyser av konsekvenserna begär branschorganisationen Svensk Fjärrvärme idag förlängd remisstid. I ett brev till Näringsministern föreslår Ulrika Jardfelt, vd, en förlängning med drygt två månader för alla remissinstanser.